Gangbroene gjøres ferdig

Gangbroene gjøres ferdig

SNART FERDIG: I disse dager glasses gangbroene inn.

Enkelte og effektivt blir det i fremtiden å komme seg mellom det nye og det gamle bygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Gangbroene mellom etasjene gjøres nå ferdig.

Av Tor Kristiansen
Publisert 12. april 2018

– Vi bygger gangbroer både mellom 2., 3., 4. og femte etasje. Men gangbroene tas ikke fullt og helt i bruk før det nye sykehuset står ferdig i september. Bare gangveien til prøvetunet vil være i bruk før den tiden, sier utbyggingsleder Trond Fagerli i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

En sengeavdeling, avdelingen for geriatri og slag, blir igjen i det gamle sykehusbygget.  operasjonsavdeling, overvåking og intensiv blir og værende. Det samme gjelder alle poliklinikker, radiologi, røntgen, laboratorier og avdelinger for spesialundersøkelser.

Fremdriften for nybygget går etter planen. Når det står ferdig, vil sykehuset få bedre mulighet til å ta seg av pasientene. Dessuten blir det mulig å sette av en hel etasje i det gamle bygget, 6. etasje, til et nyskapende samarbeid med Bergen kommune.

– Vi får på en måte et sykehjem på sykehuset. Det vil gjøre veien kortere mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Ingen andre sykehus har noe slikt og vi har stor tro på dette, sier Trond Fagerli.

Kommentarer

Har du spørsmål eller kommentarer til denne artikkelen?

  • Juster sidens tekststørrelse:
  • A
  • +