VID blir del av unik helsecampus

VID blir del av unik helsecampus

Høgskolen samlokaliserer seg på Haraldsplass i 2020.

Av Espen Utaker
Publisert 29. november 2017 – Sist oppdatert klokken 18:25, 29.11

Haraldsplass diakonale stiftelse bygger ut og blir del av et stort helsecluster hvor det også blir plass til et unikt konsept mellom høgskole og sykehus.

-  VID kommer til å bli et enda mer attraktivt sted å studere, tror rektor Ingunn Moser.

Nylig skrev administrerende direktør Jørn-Henning Theis og rektor Ingunn Moser under avtalen mellom Haraldsplass diakonale stiftelse og VID vitenskapelige høgskole. Fra 2020 flytter VID inn i nye lokaler og får dermed samlokalisert studenter og ansatte som i dag holder til på både studiested Betanien og studiested Haraldsplass.  

Langsiktig leiekontrakt
VID inngår en langsiktig leiekontrakt med Haraldsplass diakonale stiftelse, som er en av VIDs eiere og står for utbyggingen. Utbyggingsprosjektet er omfattende og inkluderer også sykehuset på området.   Allerede i september 2018 skal nye Haraldsplass sykehus stå klart, deretter vil utbyggingen og rehabiliteringen av høgskolen begynne.

 - Vi skal bygge oss inn i dagens sykehuskropp og lage et nytt «hjerte» på Haraldsplass som blir felles for sykehuset og høgskolen.  Høgskolen vil altså fysisk henge sammen med sykehuset og så skal vi dele fellesarealer og fellesfunksjoner som atrium med glasstak, kantine, auditorium, forskningssenter, bibliotek og læringssenter, øvingssenter og andre undervisningslokaler. Dette blir det nye ”hjertet” på Haraldsplass. Vi tror at når høgskolen og sykehuset på denne måten blir fysisk integrert, legger vi også til rette for daglig kontakt og samarbeid mellom både ansatte og studenter på høgskolen og ansatte på sykehuset. Det blir veldig kort vei mellom praksis, utdanning og forskning, sier Ingunn Moser.

Samle helsemiljøer
Sykepleierutdanningen og tilknyttede utdanningstilbud ved VID blir knyttet tettere mot Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) når det frigjøres rom i dagens sykehuskompleks, og etter hvert som VID flytter inn i nye fasiliteter i forlengelsen av dagens høgskolebygg.

Jørn Henning-Theis forteller at cluster-tankegangen har vært viktig for stiftelsen i utviklingen av eiendommen.  

–  Sammen med VID og de store og kompetente miljøene på Universitetet i Bergen, i Helse Bergen, Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet blir vi del av en utrolig spennende klynge av faglige miljøer, sier Theis.

–  Praksis utgjør 50 prosent av sykepleiestudiet, og tilgang på nok gode praksisplasser er for tiden en av de største flaskehalsene i utdanningen. Med utdanning, spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester på samme sted, får vi et unikt utgangspunkt for å arbeide med nye modeller for praksisstudier, tilby optimal praksis for våre studenter og derved også bidra til fordel for fremtidens pasienter, sier Moser.

- Utdanning har alltid stått sterkt i stiftelsens  oppdrag hvor vi skal drive kristen omsorg for mennesker som trenger det. Det nye helseclusteret på Haraldsplass vil styrke diakoniens plass i kirke og samfunn, mener direktør Jørn-Henning Theis. 

Kommentarer

Har du spørsmål eller kommentarer til denne artikkelen?

  • Juster sidens tekststørrelse:
  • A
  • +