Diakoni

Diakoni

Diakonen tjener Gud

Diakoni (fra gresk = tjeneste) er navn på kirkens omsorgstjeneste, Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Grunnlaget er et menneskesyn som vektlegger at livet er ukrenkelig og at alle mennesker har samme verdi uavhengig av nytte eller status i samfunnet.

Nestekjærlighetsbudskapet

Det diakonale arbeidet skifter med tider og steder. Kirken har alltid hatt en sentral rolle i møtet med mennesker i motgang, sykdom, kriser og fattigdom. Kristne ønsker sammen med andre mennesker av god vilje å ta sin del av ansvaret. Det er nestekjærlighetsbudskapet sammen med et helhetlig menneskesyn og en analyse av utfordringer i samfunnet som er grunnlaget for diakonien.

Diakoniens utfordring

Diakonien utfordrer oss til å bruke våre erfaringer, kunnskaper og tro i arbeidet med grunnleggende spørsmål om rettferdighet, barmhjertighet og solidaritet. Fortellingen om Den barmhjertige samaritan i Det nye testamentet er trukket fram som et godt bilde på hverdagens diakoni i stiftelsens verdidokument. Å forsøke og leve i tråd med Jesu budskap om nestekjærlighet. Det betyr i praksis at vi vil gjøre noe positivt for mennesker som trenger det.

Haraldsplass som en diakonal virksomhet

Å bli innlagt på sykehus, å bli dødssyk med store smerter, å ta en planlagt operasjon, å være ungdom i store vanskeligheter, å ha psykiske lidelser, å ha sorg, å trenge veiledning eller opplæring for bedre å mestre livet. Å trenge noen å snakke med. Iblant tar livet en uventet vending, det vet vi. Derfor arbeider vi akkurat der, akkurat da! For å sikre kvaliteten i det diakonale arbeidet arbeider vi hele tiden med å utvikle oss gjennom fokus på forskning, utdanning og holdningsskapende arbeid.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en ideell organisasjon som uten profittinteresser arbeider for og med mennesker.

  • Juster sidens tekststørrelse:
  • A
  • +