Hovedstyret

Det er Representantskapet som velger medlemmer til Hovedstyret. Styremedlemmene velges for to år av gangen og kan sitte i maks åtte år.

Dette er hovedstyrets medlemmer i 2017-2018

STYRELEDER
Johan Fredrik Odfjell, siviløkonom og næringslivsleder

STYREMEDLEMMER
Helge Taranrød
Bjørg Sveinall Øgaard
Edel Eikeseth
Øyvind Holte 

FØRSTE VARA
Jan Ove Fjelltveit

  • Juster sidens tekststørrelse:
  • A
  • +