Virksomheter

Virksomheter

Like ved Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger også administrasjonsbygget og høgskolen

Virksomheter knyttet til Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Haraldsplass Diakonale Sykehus er universitetssykehus og lokalsykehus som utfører helseoppgaver for Helse Vest RHF; øyeblikkelig hjelp, planlagte innleggelser, poliklinisk behandling og undervisning av ulike profesjoner innen helsevesenet. Sunniva Senter, som er en del av medisinsk klinikk, tilbyr lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et ideelt aksjeselskap, heleid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole (tidligere Haraldsplass diakonale høgskole) tilbyr grunnutdanningen Bachelor i Sykepleie, samt følgende videreutdanninger:

Haraldsplass Samtalesenter

Haraldsplass Samtalesenter består idag av et unikt, tverrfaglig team med dedikerte og dyktige fagfolk som alle har lang erfaring innen samtale. Her finner du bl.a. teolog, sosionom, familieterapeut og psykiatrisk sykepleier. Samtalesenteret har også tett samarbeid med psykologer. Senteret tilbyr tjenester til privatpersoner og bedrifter.

Haraldsplass Barnevern

Haraldsplass Barnevern arbeider på oppdrag fra BUFetat. Senteret består av ulike enheter med forsterket ungdomshjem, botrening, familiestøtte og aktivitetssenter.

Solli DPS

Stiftelsen Bergen Diakonissehjem har 50 prosent av eierandelene i  Solli DPS på Nesttun. Det er et distriktspsykiatrisk senter med voksenpsykiatrisk poliklinikk og en dagavdeling.

Diakonifellesskapet

Diakonifellesskapet er et organisert kristent, faglig og kulturelt fellesskap som er med å gi kraft og inspirasjon til tro og tjeneste. Fellesskapet har ca. 230 medlemmer.

  • Juster sidens tekststørrelse:
  • A
  • +