Haraldsplass Barnevern søker miljøterapeuter

3. november 2020
Haraldsplass Barnevern er i vekst og vi søker derfor etter dyktige miljøterapeuter til vår oppfølgingstjeneste og til våre døgntilbud (avlastning og barnevernsinstitusjon)

 

Arbeidsgiver
Haraldsplass Barnevern
Stillingstittel
Miljøterapeut/Miljøarbeider
Frist
24.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Vi ønsker oss fleksible og løsningsorienterte medarbeidere som:
  • setter barnas behov i sentrum
  • har evne til å få kontakt med unge og støtte deres utvikling
  • er en trygg voksenperson
  • har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
  • evner å jobbe selvstendig og samtidig er en god teamarbeider
  • har godt humør og engasjement
  • har erfaring fra arbeid med atferdsutfordringer, psykiske lidelser og autisme
  • har kunnskap om systematisk miljøterapi og traumebasert omsorg
  • evner å stå i krevende situasjoner over tid

Miljøterapeut oppfølgingstjenester: arbeid med hjemmeboende barn og unge med tiltak fra barnevernstjenesten eller Barne- og familiehjelpen. Miljøterapeutiske tiltak i form av systematisk og metodisk arbeid mot mål i den enkeltes tiltaksplan.

Arbeidsoppgaver: bistå med individuell tilpasset støtte og veiledning til ungdom på deres forskjellige livsarenaer som hjem, skole, arbeid, familie og fritid. Ungdommen får tildelt en av våre godt kvalifiserte miljøterapeuter som setter i gang en prosess med kartlegging, målsetting og handlingsplan i samarbeid med ungdommen og eventuelt foresatte. Med utgangspunkt i systematisk tenkning jobber vi med familieveiledning, nettverksarbeid, konfliktløsning og styrking av familierelasjoner.

Det må påregnes en del kveldsarbeid og evt. helgearbeid.

Miljøterapeut avlastning: helg og ferieavlastning til barn og unge som bor i kommunale fosterhjem.

Arbeidsoppgaver: Miljøterapeutisk arbeid i medleverturnus hver 4. helg i en gruppe på inntil fem barn med to personale. Vi tilbyr barna en meningsfull helg med positiv aktivitet, der mestring er i fokus. Vi har tett samarbeid med Garnes undervisningsgård. Stillingen kan også kombineres med stilling i oppfølgingsavdelingen for høyere stillingsprosent. I avlastningen kan det også være behov for miljøarbeider i engasjement.

Barnevernsinstitusjon: Vi er også i behov for vikarer til våre institusjonsavdelinger. Vi ønsker primært søkere som kan arbeide natt og i medleverturnus.

Kvalifikasjoner: Minimum 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning og erfaring fra miljøterapeutisk arbeid, fortrinnsvis vernepleiere, barnevernspedagoger eller sosionomer. Videreutdanning innenfor relevante fagområder som barnevern, psykiatri og rus vil bli vektlagt.

Ved ansettelse av miljøarbeidere uten 3-årig sosialfaglig utdanning vil erfaring fra arbeid med barn og unge vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse.

Godt arbeidsmiljø med god oppfølging og veiledning

En unik mulighet for deg som vil utvikle deg og lære nye ting

Inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Tilsetting skjer etter gjeldende vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement. Det må fremkomme i søknaden om det søkes stilling i barnevernsinstitusjon, avlastningsavdeling eller arbeid med oppfølgingstjenester. Det må videre fremkomme om det søkes 100% stilling, deltid eller vikarstilling. Det kreves sertifikat for personbil og det er krav om politiattest ved ansettelse.

Om arbeidsgiveren

Haraldsplass Barnevern er et barnevernstiltak som gir hjelp til ungdom i alderen 10 – 20 år. Tilbudet er differensiert i enheter tilpasset den enkeltes utviklingsnivå og behov for oppfølging. Vi tilbyr institusjonsplasser, hjemmebaserte tjenester, fosterhjem, avlastning og ettervern. Vi har avtaler med Bergen kommune og Bufetat. Vi leverer også hjelpe,- og omsorgstjenester til andre kommuner. Haraldsplass Barnevern er en ideell organisasjon eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Stiftelsen har virksomheter innenfor områdene barnevern, sykehus, sykehjem, høyskole og psykiatri.

Søk her