Jobbmuligheter hos Haraldsplass Barnevern

I Haraldsplass Barnevern trenger vi personer med ulik alder, utdanning og erfaringsgrunnlag. Felles for våre ansatte er engasjementet for ungdom som trenger bistand i en periode av livene sine. Mulighetene for jobb ved Haraldsplass Barnevern er mange.

Jobb i senteret
Som en del av Haraldsplass Barnevern har vi flere institusjonsavdelinger. For å gi ungdommene som bor på disse avdelingene best mulig kvalitet har vi erfart at stabilitet og kontinuitet gir best resultat. Derfor går i hovedsak miljøpersonellet som jobber på disse avdelingene medleverturnus.

Ringevikar
Stabile vikarer som kjenner institusjonen, rutiner og de enkelte ungdommene utgjør et viktig bidrag til vår døgnbemannede virksomhet. Vi har en flott gruppe ringevikarer som trår til når noen blir syk, har ferie, er på kurs eller har permisjon. Fra tid til annen trenger vi å utvide vikargruppen, dette vurderes kontinuerlig. Dersom du tror dette er noe for deg, send oss en forespørsel.

Familiehjem
Å være familiehjem kan velges som en yrkesmulighet for en periode eller på lang sikt. I motsetning til de fleste fosterhjem, vil man i familiehjem bli lønnet hele perioden den unge for i hjemmet. Man får med det en fin mulighet til å jobbe med base i eget hjem. Familiehjemmene gjennomgår en grundig rekrutterings- og opplæringsfase. De blir deretter en del av av det faglige fellesskapet i senteret vårt.

Besøkshjem
Besøkshjem er en ordning for unge som bor i familiehjem, og som trenger en alternativ base i helger og ferier. I besøkshjem gis det rom for aktiviteter og positivt samvær med et utvidet nettverk for ungdommen. Ønsker du å involvere deg i sosialt arbeid/barnevern, men ikke på fulltid, kan det det å bli besøkshjem kanskje være noe. Besøkshjem gis arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning.