Besøkshjem

Besøkshjemmene tilknyttet Haraldsplass Barnevern tar imot unge som allerede bor i et familiehjem. Som besøkshjem blir dere en naturlig del av den unges utvidede familie.

Utvidet familie med besøkshjem 
Selv om plassering i familiehjem fungerer veldig bra, har flere av ungdommene behov for pauser fra fosterfamilien. Ikke alle kan reise hjem til biologiske familie. Da trengs det en utvidet familie ungdommen kan besøke i helger, ferier og lignende. Dette for å delta i aktiviteter og sosialt fellesskap. Slik bringes andre voksne rollemodeller inn i ungdommens liv og kan gi positive erfaringer med på veien. Når ungdommen er i besøkshjem gir det også familiehjemmet en pause fra en krevende oppdragerrolle.

Bli besøkshjem
Ungdom har ulike behov og interesser. Derfor trenger Haraldsplass Barnevern også ulike besøkshjem. Kunne du tenke deg å være en god rollemodell og bli en del av en ungdoms utvidede familie? Ta kontakt for å vite mer om ordningen.

Kontakt oss