Besøkshjem

Besøkshjemmene tilknyttet Haraldsplass Barnevern tar imot unge som allerede bor i et familiehjem. Som besøkshjem blir dere en naturlig del av den unges utvidede familie.

Utvidet familie med besøkshjem 
Selv om plassering i familiehjem fungerer veldig bra, har flere av ungdommene behov for pauser fra fosterfamilien. Ikke alle kan reise hjem til biologiske familie. Da trengs det en utvidet familie ungdommen kan besøke i helger, ferier og lignende. Dette for å delta i aktiviteter og sosialt fellesskap. Slik bringes andre voksne rollemodeller inn i ungdommens liv og kan gi positive erfaringer med på veien. Når ungdommen er i besøkshjem gir det også familiehjemmet en pause fra en krevende oppdragerrolle.

Bli besøkshjem
Ungdom har ulike behov og interesser. Derfor trenger Haraldsplass Serio Ung også ulike besøkshjem. Kunne du tenke deg å være en god rollemodell og bli en del av en ungdoms utvidede familie? Ta kontakt for å vite mer om ordningen.

Kontakt oss