Familiehjem

Noen barn og unge har fått en vanskelig start. De trenger en base der voksne kan gi trygghet i hverdagen. I et familiehjem kan de få et vanlig liv med rammer og omsorg, slik at de kan gjøre de gode valgene for si egen fremtid.

Fulltidsjobb som familiehjem
I familiehjemmet vil den ene av foreldrene ha omsorg og bistand til ungdommen som sin daglige oppgave, med full lønn og dekning av utgifter.

Familiehjem er et forsterket fosterhjem og brukes som et av flere tiltak for ungdom som trenger et døgnbasert behandlings- og omsorgstilbud. Familiehjemmet har ansvar for å bistå ungdommen i sin personlige utvikling mot voksenverden.

Som familiehjem åpner du hjemmet ditt for en ekstra ungdom over en bestemt periode. Det å gi en ungdom mulighet for kursendring og en ny start, er en krevende, men givende oppgave. Du vil få støtte hos oss gjennom blant annet veiledning, avlastningsordninger og telefonberedskap.

En jobb du ikke er alene om
Som familiehjem hos Haraldsplass Serio Ung får dere et profesjonelt støtteapparat i ryggen. Individuelle tilbud vil bli skreddersydd til hver enkelt ungdom og kan inneholde elementer som:
– Frikjøp av en forelder til å være hjemmeværende
– 24 timers telefonberedskap
– Konsulent som er tett på
– Miljøterapeut som bistår i hverdagen
– Besøkshjem kan nyttes etter avtale
– Deltagelse i team rundt barnet
– Deltagelse i faglig utvikling

Bli familiehjem
Hvis du kunne tenke deg å bli familiehjem eller ønsker mer informasjon, ta kontakt. Vi tar gjerne en uforpliktende prat om familiehjemmets oppgaver og støtte fra Barnevernet.