Måtte fjerne historisk lindetre på nytt sykehusområde

20. juni 2018

Byggingen av nytt sykehus på Haraldsplass fører til større og mindre endringer på området.  Utbygger Haraldsplass Diakonale Stiftelse måtte fjerne et av de over 200 år gamle lindetrærne på området for å gi plass til nytt ledningsnett og fotgjengerfelt.

– Vi er stolte av den flotte lindealleen på sykehusområdet og ønsket å berge treet. Vi har gjort alt vi kan for å unngå å måtte fjerne et slik flott gammelt tre som har historisk verdi. Men i tett samråd med trepleier, entreprenør og kommunen, var det dessverre ikke mulig, sier Trond Fagerli, utbyggingsleder for nye Haraldsplass.

Treet som ble saget ned 20. juni 2018 var ikke vernet, men var en del av en lindeallè bestående av 220 lindetræer plantet på sykehusområdet i 1814. Alleen var en gang en av Nord-Europas lengste tunnelformede lindealleer.

– Trepleier har vurdert muligheten for å flytte treet, men da ville det ikke ha overlevd, sier Fagerli.

I planleggingen av det nye sykehuset, som skal åpnes offisielt 23. oktober 2018, har det i Bergen kommunes reguleringsplan vært uttrykt at lindealleen skal beholdes. Samtidig har det vært en forutsetning at to trær ved Ulriksdal må fjernes for å gi plass til nytt ledningsnettet og fotgjengerfeltet.

Det er viktig med sammenhengende fortau mellom Ulriksdal og vegen videre innover mot Haraldsplass for å ha et oversiktlig og lesbart gangsystem for alle brukere. Dette er eneste kjøreadkomst med mange ulike brukergrupper og det er naturlig å skille gående fra kjørende langs denne vegen. Området ved alleen vil være et naturlig krysningspunkt for fotgjengere.

– Den flotte lindealleen skal fortsatt glede pasienter og besøkende på Haraldsplass når det nye sykehuset åpner. Vi er glade for at vi bare måtte fjerne ett av to trær som sto i veien for ny sykehusutvikling, avslutter Fagerli.