Ledig stilling: Økonomidirektør

18. mai 2020

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en selvstendig diakonal institusjon innen den norske kirke. Stiftelsen har som formål å fremme kristen omsorg for mennesker. Mottoet «Kompetanse med hjertevarme» er avhengig av kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Kanskje du blir en av dem?

Vi søker offensiv og kompetent økonomidirektør.

Økonomidirektør har det helhetlige ansvaret for Stiftelsens finansiering og økonomistyring. Stillingen rapporterer til Adm. Dir., og er en del av ledergruppen og arbeider tett opp mot de ulike lederne i virksomhetene tilknyttet Stiftelsen. Økonomidirektør deltar også i styrene for flere av de ulike virksomhetene. Stillingen har tett kontakt med finansieringsinstitusjoner og andre leverandører.

Vi søker etter en person med høy faglig kompetanse, gode analytiske ferdigheter og gode relasjonelle og kommunikative egenskaper, også overfor datterselskap/ underliggende virksomheter med sterke egne økonomimiljø. Personen må være proaktiv og selvstendig og ha erfaring med økonomistyring i en større virksomhet.

DINE ANSVARSOMRÅDER
• Ansvar for økonomistyring, budsjettering, finansiering, rapportering og videreutvikling av Stiftelsens økonomifunksjon i sin helhet
• Utarbeide, analysere og presentere beslutningsgrunnlag for strategiske økonomiske prioriteringer
• Følge opp økonomiske rapporter og nøkkeltall, gjøre løpende analyser og adressere fokusområder og tiltak
• Forberedelse og fremleggelse av saker og dokumentasjon til styre og ledelse knyttet til økonomi, bærekraft og finans
• Ansvar og oppfølging av økonomiavdelingen
• Være en aktiv sparringspartner og rådgiver for administrerende direktør

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
• Høyere økonomisk utdanning, eksempelvis siviløkonom, master i økonomi, regnskap og revisjon el., og gjerne erfaring fra styrearbeid.Dokumentert gode resultater fra roller med ansvar for økonomi- og likviditetsstyring
• God regnskapsforståelse, herunder både regnskapsproduksjon og regnskapsanalyse, rapportering og erfaring med årsavslutning
• God bestillerkompetanse knyttet til juridisk bistand og eventuelt andre eksterne rådgivereSøker må kunne være lojal mot Stiftelsen sitt verdigrunnlag.

VI KAN TILBY
• En utfordrende stilling med komplekse og spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med dyktige medarbeidere og en verdiorientert hverdag.
• En rolle med stor innflytelse på den videre utviklingen av en viktig institusjon med høy relevans for samfunnet.

Har du spørsmål til stillingen?
Ta kontakt med rådgivere i Human; Ørjan Hummelsund 91 31 19 91 eller Edvard Thormodsæter 95 88 22 99.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig i en tidlig fase.

Les mer her om Haraldsplass Diakonale Stiftelse på www.haraldsplass.org

Dersom du ønsker å søke, registrerer du deg på vedlagt link, eller på www.human-as.no.

Søknadsfrist: 10.06.2020

Lenke til søknadskjema

FOTO/VIDEO: navn/kilde