Direktør til Solli DPS

Vi søker en relasjonsorientert, strategisk og handlekraftig direktør til Solli DPS.

Solli DPS. Foto: Bent Renè Synnevåg

Solli DPS er en privat ideell virksomhet innenfor psykisk helsevern, spesialisthelsetjenesten, med rundt 140 ansatte. Sykehuset ligger på Nesttun i Bergen kommune. Solli sykehus AS har driftsavtale med Helse Vest RHF. Opptaksområdet er kommunene Os, Samnanger, Fusa, Austevoll og Fana bydel i Bergen.
Tjenestene ved Solli skal være i tråd med brukernes behov og behandlingen  i samsvar med internasjonalt anerkjente behandlingsmetoder. Solli DPS vil være med å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk i nært samarbeid med Helse Bergen og kommunene i vårt opptaksområde.
Eiere er Anton,Malla og Augusta Antonette Mohrs legat og Haraldsplass Diakonale Stiftelse som har 50 % eierandel hver.

Direktør
Vi søker en direktør som skal lede arbeidet med videre utvikling av organisasjonen, slik at Solli DPS fremstår som et effektivt og fremtidsrettet sykehus med høy faglig standard. Vi ønsker en tydelig leder som er samlende, relasjonssterk og prosessorientert, og med dokumentert gjennomføringsevne. Tillit hos, og god samhandling med ulike aktører er viktig for å lykkes i stillingen.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Øverste ansvarlig for sykehusets utvikling og drift
 • Rapportering og tilrettelegging av saker for styret
 • Ansvar for faglig og organisatorisk utvikling av virksomheten
 • Samarbeid med tillitsvalgte, og stimulere til gode samarbeidsrelasjoner i hele virksomheten
 • Holde seg godt orientert om overordnete føringer og utvikling innen psykisk helsevern, samt aktivt bygge gode relasjoner til relevante samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, gjerne på mastergradsnivå
 • Bred lederbakgrunn, gjerne fra helserelatert virksomhet.

Lederstil/ personlige egenskaper

 • Teamorientert, med evne til å bygge trygge og gode ledergrupper
 • Åpen, ærlig og handlekraftig med evne til å skape tillit
 • Relasjonsorientert, god på å kommunisere
 • Strategisk med et helhetsorientert perspektiv
 • Evne til å sette seg raskt inn i komplekse saker

Vi kan tilby en utfordrende lederstilling i et svært kompetent miljø.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne styreleder Jørn-Henning Theis, tlf. 93455560 eller en av våre rådgivere hos Headvisor; Jan Tveit, tlf. 97539990/Bjørn Horne tlf. 91161390.
Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 05. desember via www.headvisor.no. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

Nærmere informasjon om stillingen

Søk her