Skip to main content

Julemesse på Domkirkehjemmet

10. desember 2018

I november ble det arrangert Julemesse her på Domkirkehjemmet, til stor glede for både beboere og ansatte.

Julemessen på Domkirkehjemmet ble arrangert lørdag 10.november. Det ble et fint samlingspunkt for ansatte med familie, beboere med sine pårørende. Det var salg av grøt, kaker og kaffi. En fin stand med håndarbeid og julekaker, barnelotteri, tombola og trekning av loddbøker var noe av aktivitetene på julemessen.

Inntjeningen fra julemessen går uavkortet til hjemmets beboere og brukerne på Aktivitetssenteret.