Skip to main content
Monthly Archives

februar 2019

Ombyggingen er i gang

By Aktuelt

Fra dobbeltrom til enkeltrom med bad

Nå i 2019 står vi foran en ny ombygging som følge av avvikling av to-sengsrommene. Disse skal omgjøres til enerom, med bad. Etter denne ombyggingen vil vi ha 93 beboere, mot 96 i dag. Vi forventer å stå ferdig ombygget i slutten av 2019.

Planleggingen av ombyggingen på Domkirkehjemmet har pågått en stund, og ombyggingen ble godjent i 2018. Rehabiliteringen er i samarbeid med Bergen kommune og Husbanken.

Tre av rommene har en slik størrelse at vi vil kunne tilby ektepar, søsken m fl. å bo sammen om ønskelig. Dette er i trå med dagens politikk – som sier at de som ønsker å bo sammen skal få mulighet til det.
Vi må forvente at også i fremtiden vil dette være et ønske, selv etter at sykehjemmet er blitt deres hjem.

Vi vil i forbindelse med ombyggingen også legge noen av de små stuene nærmere vaktrommet og fornye inngangspartiet og resepsjonen.

Det vil gjevnlig oppdateres på vår hjemmeside om prossessen og fremdrift.

Se bilder og les mer om ombyggingen her

Erindring med tema – vinter

By Aktuelt

Denne uken har det vært fokus på erindring med vinter som tema.

Under erindringsstunden kom det frem mange gode fortellinger, når «gamle» vinter-gjenstander kom på bordet.

Varm sjokolade, appelsin og kvikk-lunsj hører også med når vi minnes tilbake til turer i nærmiljøet eller de mange uforglemmelige turer på høyfjellet.

Hvorfor erindrer vi?

I erindringsmetoden er hovedtanken at det å fastholde minner, spesielt fra barndom og oppvekst, og ivareta evnen til å fortelle fra sitt liv, styrker opplevelsen av identitet og kontinuitet gjerne hos personer med demens.

Under en erindringssamtale opplever beboerne økning av positive følelser og velvære. Dette er igjen bra for både de ansatte på sykehjemmet og beboerne selv.

Kilde: sykepleien.no

Mandagstrim på Domkirkehjemmet

By Aktuelt

Formiddagstrim for alle beboere som ønsker å delta i Kong Oscar stuen. 

Om mandagene har vi trim for våre beboere.

Noen ganger bruker vi ball, andre ganger sykkel, strikk eller tauet vårt «danseLars».

Positive effekter de eldre får av trening kan blant annet være:

Bedre humør, færre fall og brudd, bedre hukommelse og andre kognitive funksjoner og man blir i stand til å oppleve mer og være sosial lengre.

Følg linken under for gode tips og treningsråd for eldre i forskjellige livssituasjoner.