Skip to main content

Erindring med tema – vinter

19. februar 2019

Denne uken har det vært fokus på erindring med vinter som tema.

Under erindringsstunden kom det frem mange gode fortellinger, når «gamle» vinter-gjenstander kom på bordet.

Varm sjokolade, appelsin og kvikk-lunsj hører også med når vi minnes tilbake til turer i nærmiljøet eller de mange uforglemmelige turer på høyfjellet.

Hvorfor erindrer vi?

I erindringsmetoden er hovedtanken at det å fastholde minner, spesielt fra barndom og oppvekst, og ivareta evnen til å fortelle fra sitt liv, styrker opplevelsen av identitet og kontinuitet gjerne hos personer med demens.

Under en erindringssamtale opplever beboerne økning av positive følelser og velvære. Dette er igjen bra for både de ansatte på sykehjemmet og beboerne selv.

Kilde: sykepleien.no