Ombyggingen er i gang

I 2019 står vi foran en ny ombygging som følge av avvikling av to-sengsrommene. Disse skal omgjøres til enerom, med bad. Etter denne ombyggingen vil vi ha 93 beboere, mot 96 i dag. Vi forventer å stå ferdig ombygget i slutten av 2019.

På denne siden vil vi fortløpende informere om fremdrift og annen praktisk informasjon i forbindelse med ombyggingen.

Se bilder og følg prossessen under

Oppdatering pr. August 2019

25. juli ble 3 nye enerom ferdigstilt. Dette er store rom som kan ha 2 beboere dersom noen ønsker det. Disse rommene er utstyrt med takheis og har god plass.
Det er også ferdigstilt 2 store Handicap bad.

Nye stuer i avdelingene Fjellveien ,Marken og Skansen vil bli ferdigstilt i løpet av september. Utenfor stuen i avd. Skansen er det bygget en flott terrasse. Stuene må midlertidig brukes som avlastningsrom i en streng logistikkplan.

Veien videre

Vi er nå godt i gang med de siste 9 beboerrommene. Disse ligger  samlet i norddelen av sykehjemmet og  gjør at byggesonen er svært begrenset. Betongskjæringen er ferdig denne uken, og oppbyggingen av rommet starter så snart dette er ferdig. 3 av rommene som ikke har hatt bad, vil få dette.

Det er mye som skal gjøres. Denne byggefasen er godt planlagt og vi ligger i rute med arbeidet. Ledelsen og de byggansvarlige ved Domkirkehjemmet følger ombyggingen tett og har regelmessige byggemøter.

Vi beklager støy og rot ombyggingen medfører- og takker beboere, ansatte og besøkende for tålmodighet.

Følg fortløpende oppdateringer her.

Oppdatering pr. mai 2019

Det har skjedd mye i perioden fra februar til mai.
Vi har nå ferdigstilt seks beboerrom. Disse har fått brukstillatelse fra kommunen og seks beboere har nå flyttet inn på disse rommene.

På avdeling Fjellveien, Marken og Skansen har rommene fått «fransk balkong» og på avdeling Vågen, Bryggen og Fløyen har rommene fått store bad med Bano-utstyr.

Veien videre

Det jobbes nå på tre beboerrom som er planlagt ferdigstilt før sommeren, samt tre nye dagligstuer. Her har det blitt betongsskjært for å få inn mere lys og bredere døråpninger. Det bygges også terrasse utenfor stuen til avdeling Skansen hvor fundamentene er montert og arbeidet med selve terrasen påbegynnes snart. Før sommeren vil det også gjøres en del forberedelser og avstøtting slik at de neste ni rommene som påbegynnes i august skal kunne bygges så raskt som mulig.

Det er mye som må tas hensyn til når vi har ombygging med full drift. Vi gjør så godt vi kan for å ivareta beboere, pårørende og ansatte. Håndverkerne som utfører arbeidet er i daglig dialog med byggeledelsen fra Domkirkehjemmet for å ivareta alle på best mulig måte.

Oppdatering februar 2019

Byggingen er nå godt i gang. Vi bygger 6 nye beboerrom, et pr. avdeling. Det jobbes med omlegging av rør, strøm, monterer stålbjelker der hvor det skal skjæres vekk betong og vi fjerner betonggulv for å få plass til varmekabler og fall til sluk på badene.

Vi har samtidig tømt og klargjort det «gamle kapellet» og dette brukes nå som lager for byggevarer.

For å legge datakabler har vi også tatt ned takhimlingen i alle avdelinger. Takhimlingen har allerede kommet på plass i 6-8 etg. og snart begynner arbeidet med ny takhimling i 2-4 etg.