13,04% fast stilling som pleiemedhjelper

Domkirkehjemmet i Bergen er et stort sykehjem, med 96 beboere, og et aktivitetssenter med 22 plasser. Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, bybane og tog.

Stillingen er ledig fra 1. juni 2019.

Studenter innen sykepleie, vernepleie, medisin eller helsefag er velkommen
til å søke på stillingene.
Muligheter for ferievikar og ekstravakter i ukedagene.

Ønskelig at søker har medisinkompetanse.
Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelsen.
Søker må ha svært god norsk språkforståelse skriftlig og muntlig.
Høy arbeidsmoral
Godkjent politiattest

Vi tilbyr:
Et godt kollegafellesskap
Faglig nivå
Tariffavtale gjennom VIRKE
Pensjonsordning gjennom KLP
IA-bedrift
Du er velkommen til å kontakte avd.spl. Vibeke Juvik Rasmussen, 55 30 16 43 for nærmere informasjon

Søknad sendes til Stiftelsen Domkirkehjemmet
v/Turid Drange, Kong Oscarsgt. 86, 5018 Bergen eller på mail til
turid.drange@domkirkehjemmet.no
innen 20. mars 2019