Skip to main content

Musikkterapi

Musikkterapeuten jobber med å fremme helse, og fokus er å støtte sosiale og psykologiske prosesser med musikk som verktøy. Tilbudet består av behovsprøvd individuell behandling og oppfølging av enkeltpasienter samt musikk grupper på avdelingene.

Her på Domkirkehjemmet jobber musikkterapeuten med fokus på å øke livskvaliteten hos beboerene, og forskning har vist at musikkterapi kan være med og redusere angst, depresjon, smerte og uro. Musikkterapien blir gjennomført både i gruppesetting og en-til-en, etter beboeren sine resurser og behov. Dette gjør at musikkterapi kan være et tilbud for alle.