2 stk. 100% faste stillinger som sykepleier / En av stillingen er 50% ansvarshavende sykepleier «på topp»

Domkirkehjemmet i Bergen er et stort sykehjem, med 93 beboere, og et aktivitetssenter med 22 plasser. Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, bybane og tog.

Vi ønsker å styrke sykepleier kompetansen og søker deg som sykepleier

Turnus, dag/aften med arbeid hver 4. helg

Stillingene er ledig etter avtale

Søker deg som er engasjert / faglig sterk, og liker å jobbe med eldre mennesker

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre direkte pasientrettede oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Samarbeid med øvrige ansatte på sykehjemmet

Krav til kompetanse:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Meget gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Engasjert og faglig oppdatert, ha gode samarbeidsevner
 • Aktiv bruker av IT verktøy, ønskelig med kjennskap til Profil/GBD, men ikke krav
 • Det er krav om politiattest før ansettelse
 • Lojalitet mot Domkirkehjemmets diakonale verdier
 • Personlig egenskaper
 • Erfaring og interesse for å jobbe med eldre
 • Relasjonsbygger som bidrar til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å være fleksibel, men samtidig strukturert
 • Faglig dyktig og evne til å anvende kunnskapen
 • Serviceinnstilt

VI TILBYR:

 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst + evt. ansvarstillegg
 • Et levende fagmiljø, men store påvirkningsmuligheter
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Bedriftshelsetjeneste

Du er velkommen til å kontakte inst.sjef Elin Sjursen, 55 30 16 05 /

908 28 408 for nærmere informasjon.

Søknad sendes til:

Stiftelsen Domkirkehjemmet

v/personalkonsulent Turid Drange

Kong Oscarsgt. 86

5018 Bergen

eller på mail til: turid.drange@domkirkehjemmet.no

innen 20. oktober 2021