BESATT Unik mulighet til å bli leder for fremtidens sykehjem

Søknadsfrist var 25.juni 2018 – stillingen er nå besatt.

Vi søker institusjonssjef til nye Siljuslåtten sykehjem, en leder som må våge å tenke annerledes om sykehjemsdrift. Det er viktig med en indre driv og ambisjon om å skape et godt hjem for 90 beboere. Vi vil legge vekt på kultur og frivillighet samt et godt samspill med pårørende, nærmiljø og naboer.

Sykehjemmet ligger i Ytrebygda bydel og er Bergen kommunes nyeste. Det skal åpnes april 2019 og Haraldsplass Diakonale Stiftelse skal stå for driften.
Se bilder fra byggeprosessen.

Aktuelle kandidater har engasjement for eldre, relevant utdanning og ledererfaring og får ansvar for å bygge opp organisasjonen i tett samarbeid med Bergen kommune. Oppstart i 100 % stilling fra 15. september 2018.

Søkere må være lojal mot stiftelsens verdigrunnlag. 

Søknadsfrist 25. juni 2018.
Søknad sendes elektronisk via e-post til: rollaug.waaler@hk.haraldsplass.no 

Arbeidsoppgaver

  • Rekruttering av medarbeidere og etablere byens beste arbeidmiljø.
  • Videreutvikle og tilpasse prosedyrer og systemer.
  • Klargjøre til oppstart av sykehjemmet.
  • Tilrettelegge for frivillighet, kultur og samspill med nærmiljøet.

Vi tilbyr

Kontaktperson:
Rollaug Waaler, Forstanderinne og daglig leder
Telefon 97 75 45 91 / rowa@hk.haraldsplass.no