Sorggruppe

Haraldsplass Samtalesenter tilbyr hjelp til dem som har mistet noen av sine nærmeste.

Veien videre
Sorggruppen på Samtalesenteret har oppstart hvert halvår og går over åtte kvelder. I Sorggruppen blir det tatt opp temaer knyttet til reaksjoner i forbindelse med tap av ektefelle, barn, annen familie eller nære venner. Her får man hjelp til å håndtere dagliglivet og veien videre.

Sorggruppen møtes på Søsterhjemmet på Haraldsplass. For mer informasjon om sorggruppe, se link eller kalenderen
Sorggruppe 2018

Kalender