UTGÅTT Unik mulighet til å bli sykepleiefaglig leder på fremtidens sykehjem

Vi søker sykepleiefaglig leder til nye Siljuslåtten sykehjem. Sykehjemmet består av 5 avdelinger med til sammen 90 beboere. Som sykepleiefaglig leder får du ansvar for en avdeling med 10 beboere og personalansvar for alle sykepleierne ansatt ved Siljuslåtten sykehjem. I tillegg vil du få ansvar for ulike faggrupper som alle ansatte skal ha tilhørighet i, og som skal sikre at ansatte er oppdatert på fag og metoder innen eldreomsorg.

Siljuslåtten sykehjem ligger i Ytrebygda bydel og er Bergen kommunes nyeste. Det skal åpnes i april 2019 og Haraldsplass Diakonale Stiftelse skal stå for driften. Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en privat, ideell stiftelse som driver omsorgsarbeid basert på et kristent verdisyn. Vår visjon er å tilby kompetanse med hjertevarme. Haraldsplass Diakonale Stiftelse driver virksomheter innenfor eldreomsorg, sykehus, høgskole, barnevern, psykiatri og samtale.

På Siljuslåtten sykehjem vil sykepleierne være organisert på topp av annen bemanning og dermed ha alle beboerne som sitt ansvarsområde. Det er derfor viktig at du er en leder som ser på samarbeid med alle ansatte som en forutsetning for å sikre at beboerne får den best tilpassede oppfølgingen. Fagkompetansen skal for alle ansatte på Siljuslåtten være sentral, og vi ønsker oss derfor en sykepleiefaglig leder med mye kompetanse og et stort engasjement for eldreomsorg. Du må dele våre ambisjoner om å skape det beste sykehjemmet for fremtiden. For å få til dette må du kunne bidra til at våre beboere opplever engasjerte, kompetente medarbeidere som bryr seg, og som strekker seg for at beboerne skal få et godt liv og et godt hjem på Siljuslåtten sykehjem.  Du må evne å se dine ansatte, og møte dem med tillit og toleranse og inspirere dem til å strekke seg litt lengre for å gjøre hverdagen for våre beboere så god som mulig.

  • På Siljuslåtten sykehjem vil vi legge vekt på kultur og frivillighet samt et godt samspill med pårørende, nærmiljø og naboer.
  • Som sykepleiefaglig leder vil du sitte i ledergruppen ved sykehjemmet, og ha en sentral rolle for å ivareta fagutvikling ved sykehjemmet.
  • Det er en fordel om du har utdanning eller erfaring innen økonomi og ledelse.

Søkere må være lojal mot stiftelsens verdigrunnlag.

Oppstart i 100 % stilling fra 1. november eller så snart som mulig.

Se bilder fra byggeprosessen. 

Søknadsfrist: 16. september 2018

Søknad sendes elektronisk via e-post til: rollaug.waaler@hk.haraldsplass.no

Arbeidsoppgaver

  • Rekruttering av medarbeidere for å etablere et godt arbeidsmiljø.
  • Videreutvikle og tilpasse prosedyrer og systemer.
  • Klargjøre til oppstart av sykehjemmet.
  • Tilrettelegge for frivillighet, kultur og samspill med nærmiljøet.
  • Personalansvar.
  • Fagansvar.
  • Ansvar for at faggruppene drives hensiktsmessig.

Vi tilbyr

Kontaktperson
Rollaug Waaler tlf. 97 75 45 91 / rowa@hk.haraldsplass.no