Skip to main content

Pårørende og beboere

Pårørende kjenner som regel beboeren og dennes behov aller best. Vi er derfor opptatt av å ha et så god samarbeid med pårørende som mulig. Jo mer informasjon som meddeles om den eldre, desto bedre kan vi tilrettelegge for at våre beboere får et godt opphold.

Informasjon til beboerne

Her er informasjon om hva som møter beboerne på Siljuslåtten sykehjem.