Haraldsplass Barnevern

Haraldsplass Barnevern er et barnevernstiltak for barn og ungdom. Vi tilbyr institusjonsplasser, familiehjem, besøkshjem, ettervern og oppfølging i hjemmet.

Diakonikonferanse 2018

Margareth Olin, Finn Skårderud og Ingvard Wilhelmsen er blant foredragsholderne under temaet "Diakoni og samfunn" i Terminus Hall i Bergen 17. oktober.  …

Fosterøy

De er et av flere par på Osterøy som åpner hjemmet sitt for barn som trenger omsorg. Haraldsplass Barnevern kaller…

100 år med omsorg for andre

Haraldsplass Diakonale Stiftelse i Bergen feirer 100-årsjubileum i 2018. – I takknemlighet over at vi kan få lov til å…

Familiehjem

Familiehjem er en mulighet for noen av de mest krevende barn og unge som mottar tjenester fra barnevernet. Som familiehjem åpner du hjemmet ditt for en ekstra ungdom over en bestemt periode.