Haraldsplass Barnevern

Haraldsplass Barnevern er et barnevernstiltak for barn og ungdom. Vi tilbyr institusjonsplasser, familiehjem, besøkshjem, ettervern og oppfølging i hjemmet.

Statsråd Toppe sammen med Daglig leder Arvid Møll og Avd.leder Heine Andreassen.

Barne- og Familieminister Kjersti Toppe til Haraldsplass Barnevern!

Den nye Barne- og Familieminsteren Kjersti Toppe besøkte Haraldsplass Barnevern for føste gang mandag 22.11.21 Toppe kom sammen med en…

Haraldsplass Barnevern miljøfyrtårnsertifisert for nye tre år!

Haraldsplass Barnevern ble i november 2018 godkjent som Miljøfyrtårn for første gang! Vi oppfylte da kriteriene for at vår miljøstandard…

Haraldsplass Barnevern vant stor avtale med Bergen kommune

For første gang har Haraldsplass Barnevern inngått en seksårs kontakt med Bergen kommune om oppfølgingstjenester og avlastningstiltak. «Dette gir oss…

Familiehjem

Familiehjem er en mulighet for noen av de mest krevende barn og unge som mottar tjenester fra barnevernet. Som familiehjem åpner du hjemmet ditt for en ekstra ungdom over en bestemt periode.