Haraldsplass Barnevern

Haraldsplass Barnevern er et barnevernstiltak for barn og ungdom. Vi tilbyr institusjonsplasser, familiehjem, besøkshjem, ettervern og oppfølging i hjemmet.

100 år med omsorg for andre

Haraldsplass Diakonale Stiftelse i Bergen feirer 100-årsjubileum i 2018. – I takknemlighet over at vi kan få lov til å…

Fosterøy

De er et av flere par på Osterøy som åpner hjemmet sitt for barn som trenger omsorg. Haraldsplass Barnevern kaller…

Familiehjem

Familiehjem er en mulighet for noen av de mest krevende barn og unge som mottar tjenester fra barnevernet. Som familiehjem åpner du hjemmet ditt for en ekstra ungdom over en bestemt periode.