Haraldsplass Barnevern

Haraldsplass Barnevern er et barnevernstiltak for barn og ungdom. Vi tilbyr institusjonsplasser, familiehjem, besøkshjem, ettervern og oppfølging i hjemmet.

Haraldsplass Barnevern vant stor avtale med Bergen kommune

For første gang har Haraldsplass Barnevern inngått en seksårs kontakt med Bergen kommune om oppfølgingstjenester og avlastningstiltak. «Dette gir oss…

Første barnevernsinstitusjon på Askøy

«Vi er svært glade for at vi nå kan tilby dette tiltaket til ungdom som trenger trygg og stabil hverdag,…

Diakonikonferanse 2018

Margareth Olin, Finn Skårderud og Ingvard Wilhelmsen er blant foredragsholderne under temaet "Diakoni og samfunn" i Terminus Hall i Bergen 17. oktober.  …

Familiehjem

Familiehjem er en mulighet for noen av de mest krevende barn og unge som mottar tjenester fra barnevernet. Som familiehjem åpner du hjemmet ditt for en ekstra ungdom over en bestemt periode.