Haraldsplass Barnevern

Haraldsplass Barnevern er et barnevernstiltak for barn og ungdom. Vi tilbyr institusjonsplasser, familiehjem, besøkshjem, ettervern og oppfølging i hjemmet.

HBV miljøfyrtårnsertifisert

Haraldsplass Barnevern ble i november 2018 godkjent som Miljøfyrtårn. Vi oppfylte da kriteriene for at vår miljøstandard og våre rutiner…

Haraldsplass Barnevern vant stor avtale med Bergen kommune

For første gang har Haraldsplass Barnevern inngått en seksårs kontakt med Bergen kommune om oppfølgingstjenester og avlastningstiltak. «Dette gir oss…

Første barnevernsinstitusjon på Askøy

«Vi er svært glade for at vi nå kan tilby dette tiltaket til ungdom som trenger trygg og stabil hverdag,…

Familiehjem

Familiehjem er en mulighet for noen av de mest krevende barn og unge som mottar tjenester fra barnevernet. Som familiehjem åpner du hjemmet ditt for en ekstra ungdom over en bestemt periode.