Skip to main content

For deg som er ung

Haraldsplass Serio Ung  hjelper ungdom som trenger et tilbud fra barnevernet fordi de strever med trivsel og tilpasning til miljøet rundt seg.

Hva kan vi hjelpe med?

I samarbeid med barneverntjenesten i kommunen der du bor, skreddersyr vi et tilbud tilpasset deg.

Hva kan vi jobbe sammen om?

Haraldsplass Serio Ung er opptatt av å jobbe sammen med den unge mot et felles mål og støtte den unge til gradvis å ta mer ansvar for eget liv.

Du har rettigheter – bruk dem

Alle tjenester som barn og unge får i barnevernet, skal skje innenfor det som er lov og rett.

Venner og familie

Hjelpen fra barnevernet skal kun vare en kort periode av livet. Uansett hvor tett oppfølging man får, vil alltid familie og venner være en viktig resurs.