Kontakt

Postadresse: Ulriksdal 6, 5009 Bergen
Sentralbord: 55 53 87 60
Epost: post@bv.haraldsplass.no

Du kan også kontakte våre ledere direkte på mobil eller e-post. 

Senterets administrasjon ligger sentrumsnært i Ulriksdal, Årstad bydel. Her holder også Familie- og oppfølgingsavdelingen til. Vi har også avdelingskontor i Søgne (Kristiansand kommune).Vi har  institusjonsavdelinger i Arna bydel,  Askøy kommune, Bjørnafjorden kommune og i Agder, nærmere bestemt i Kristiansand kommune, Mandal og Valle i Setesdal. Dette er små enheter med plass til 3-5 ungdommer i hver institusjon.

Ansatte
SENTERETS ADMINISTRASJON LIGGER I ULRIKSDAL, ÅRSTAD BYDEL