Skip to main content

Parkering

Vi har et parkeringsanlegg i en fjellhall på området som kan brukes av både gjester og ansatte, også med mulighet for lading. Se priser og info lenger ned.

Parkeringsanlegget i Fjellhallen, Haraldsplass

Priser Haraldsplass Parkering – fjellhall

Priser parkering fra 1.februar 2023:

Årsavtale ansatte kr. 920 pr. mnd.
Helg/nattavtale ansatte, gjelder kl. 18.00 – 08.00 kr. 480 pr. mnd.
Årsavtale Helse Bergen kr. 1.190 pr. mnd.
Årsavtale øvrige kr. 1.490 pr. mnd.
Vinterparkering 1.10.23 – 1.4.24 kr. 1.050 pr. mnd.
Reserverte plass (blir godkjent for 1 år om gangen) kr. 20.520 pr. år

Parkometerpriser fra 1.januar 2023:

TID FRA – TIL TIMEPRIS
08.00 – 17.00 kr. 15 pr. påbegynt 20 min
17.00 – 21.00 kr. 15 pr. påbegynt 30 min
21.00 – 08.00 kr. 11 pr påbegynt. time
Ukekort ved langtidsopphold kr 350 pr kort pr uke pr pasient
Maks pr døgn kr. 150
Kontrollgebyr kr. 650

Priser for lading i fjellhall fra 1. januar 2023:

  • Alle dager 00 – 24: kr. 8.-/time (belastes per minutt)
  • Ladeavgift beregnes automatisk så lenge bilen står parkert på en ladeplass.

Handicap (HC) parkering:

  • Parkering for forflytningshemmende med tillatelse utstedt av kommunen er gratis.
  • Det er 10 HC parkeringsplasser i fjellhallen. Se skilting for utvendige HC plasser.