Skip to main content

Parkering

Vi har et parkeringsanlegg i en fjellhall på området som kan brukes av både gjester og ansatte, også med mulighet for lading. Se priser og info lenger ned.

Parkeringsanlegget i Fjellhallen, Haraldsplass

Priser Haraldsplass Parkering – fjellhall

Priser parkering fra 1.januar 2024:

Årsavtale ansatte kr. 960 pr. mnd.
Helg/nattavtale ansatte, gjelder kl. 18.00 – 08.00 kr. 500 pr. mnd.
Årsavtale Helse Bergen kr. 1.240 pr. mnd.
Årsavtale øvrige kr. 1.550 pr. mnd.
Vinterparkering 1.10.23 – 1.4.24 kr. 1.100 pr. mnd.
Reserverte plass (blir godkjent for 1 år om gangen) kr. 21.340 pr. år

Parkometerpriser fra 1.januar 2024:

TID FRA – TIL TIMEPRIS
08.00 – 17.00 kr. 16 pr. påbegynt 20 min
17.00 – 21.00 kr. 16 pr. påbegynt 30 min
21.00 – 08.00 kr. 11 pr påbegynt. time
Ukekort ved langtidsopphold kr 400 pr kort pr uke pr pasient
Maks pr døgn (gjelder sammenhengende parkering) kr. 200
Kontrollgebyr kr. 650

Priser for lading i fjellhall fra 1. januar 2024:

 • Alle dager 00 – 24: kr. 8.-/time (belastes per minutt)
 • Ladeavgift beregnes automatisk så lenge bilen står parkert på en ladeplass.

El-bil

Det er kun elektriske biler som lader som kan parkere på plasser merket for EL-biler. Det påløper betaling for bruk av ladeplasser. Biler som er parkert på EL-bil parkering og ikke lader kan bli ilagt gebyr. 

Drift

Det er Helse Bergen som drifter p-anlegget og utfører kontroll av parkeringsbestemmelser på Haraldsplass sitt område. Ulovlig parkerte biler får kontrollavgift og kan bli tauet vekk for eiers regning. Det er den enkeltes plikt å være oppmerksom på skiltingen. Endringer kan forekomme.  

Parkering for forflytningshemmede (HC)

Forflytningshemmede med godkjent oblat fra kommunen parkerer gratis. Det er 10 stk. HC plasser i parkeringsanlegg, samt at HC plasser også er tilrettelagt utvendig ved Appendix. Se skilting. 

MC- og mopedparkering

Tohjulte mopeder og motorsykler er fritatt for betalingsplikt ved parkering på felt skiltet med reservert for MC og moped. MC- og mopedfelt finner du på høyre side når du kommer inn i p-anlegg. Dersom MC og moped ikke står på reservert felt, kan det ilegges kontrollgebyr.  

Inn og utkjøring mellom kl. 23.00 -06.00

 I innkjøringen er det montert garasjeport som blir lukket mellom kl. 23.00 – 06.00 alle dager.  

Dersom bilen skal hentes etter kl. 23.00 må en bruke ringeklokke som er plassert ved sidedør til garasjeporten. Denne har forbindelse til vakt som kan åpne. Sidedør vil da åpnes og en får tilgang til parkeringsanlegg.
Det er sensor i veibanen som vil åpne porten automatisk når bilen kjører frem mot porten. 

Ved utløst brannalarm følg informasjon over høyttaler og følg anvisningsskilt som viser rømningsvei. 

Ved strømbrudd vil ledelys / nødlys tennes i hele parkeringsanlegget og bom vil stå åpen.  Anlegg er tilknyttet automatisk varsling til 110 sentralen Bergen Brannvesen. 

Retningslinjer for parkeringsavtale for ansatte gjeldende januar 2024

Ansatte som har fastprisavtale skal parkere på oppmerkede felt i parkeringsanlegget. Gyldig parkeringsavtale aktiveres i Sesam Sesam ved nummerskiltgjenkjenning ved innkjøring. Vi ber om at ansatte så langt som mulig parkerer på de øverste dekkene slik at besøkende får tilgang til de nederste parkeringsdekkene. 

Leietaker administrerer selv parkeringssavtalen og er ansvarlig for å holde denne oppdatert via sesam-sesam.com (ikke app). Endring av kjøretøy på avtalen har ikke tilbakevirkende kraft. Parkeringer som er avsluttet før kjøretøyet ble registrert på fastprisavtalen, dekkes ikke av avtalen og må betales som en ordinær parkering. 

Søknad om parkeringsavtale sendes på post@diakonova.no og skal inneholde: 

 • Navn 
 • Ansettelsesforhold 
 • Adresse, postnummer og poststed 
 • Epost 
 • Mobilnummer 
 • Ønsket oppstart  
 • Type avtale 

Det er ikke tillatt å benytte parkeringsavtale til parkering av: bobiler, lastebiler, tilhenger og campingvogn. Parkeringsavtale følger ellers Sesam Sesam sine vilkår. Å ta i bruk parkeringsavtalen innebærer at man har akseptert gjeldende retningslinjer. Misbruk vil medføre inndragelse av parkeringsavtale.  

Priser fastsettes av Stifelsen Diakonova Haraldsplass og reguleres årlig. 

Oppsigelse av parkeringsavtale

 • Parkeringsavtalen har 12 mnd. binding.    
 • Oppsigelse med 1 måneds varsel fra den 1. i måneden.  
 • Kan kun sies opp i løpet av det første året dersom arbeidsforholdet opphører, med oppsigelse med 1 måneds varsel fra den 1. i måneden.  
 • Melding om oppsigelse av parkeringsavtale sendes til post@diakonova.no. 

Kontakt

E-post: post@diakonova.no

Telefon: 55 97 96 00