Skip to main content

Eldreomsorg

Grefsenhjemmet

Grefsenhjemmet et sykehjem i Oslo lokalisert på Grefsen.

Det har 94 enerom og har som visjon: – et godt sted å være.

Sykehjemmet samarbeider med Bydel Nordre Aker og Oslo kommune v/Sykehjemsetaten.

Sykehjemmet er organisert som et ideelt aksjeselskap gjennom Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift AS og er heleid av Stiftelsen Dianova Haraldsplass.

Domkirkehjemmet

Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen, er et privat ideelt sykehjem som drives etter avtale med Bergen kommune. Sykehjemmet har plass til 93 beboere. Sykehjemmets visjon er «eldreomsorg i sentrum» og verdiene er omsorg, verdighet og livskvalitet.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass utnevner styre til Domkirkehjemmet.

Siljuslåtten Sykehjem

Siljuslåtten Sykehjem er ett av Bergens nyeste sykehjem og driftes av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. Bygget eies av Bergen kommune. Sykehjemmets formål er å arbeide til det beste for beboerne, og har som ambisjon å skape et godt hjem. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å ha fokus på verdighet og aktivitet samt gjennom et godt samspill med pårørende, nærmiljø og naboer.