Eldreomsorg

Domkirkehjemmet

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Sykehjemmet i Kong Oscarsgate har plass til rundt 90 beboere.

Siljuslåtten Sykehjem

Nytt sykehjem åpner vinter 2019. Nye nettsider kommer. For mer informasjon om Bergen kommunes sykehjem som skal driftes av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, les mer her på Bergen Kommune sine nettsider.