Skip to main content

Eldreomsorg

Domkirkehjemmet

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Sykehjemmet i Kong Oscarsgate har plass til rundt 90 beboere.

Siljuslåtten Sykehjem

Siljuslåtten Sykehjem er Bergens nyeste sykehjem og en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.