Skip to main content

Vær frivillig

Uten innsatsen som legges ned av frivillige ville ikke Stiftelsen Diakonova Haraldsplass  kunnet gitt et så godt og variert tilbud som det gis i dag. 

De frivillige kjennes igjen ved at de går i grønn kittel. Foto: TORBJØRN WILHELMSEN, WIKOS.NO

Frivillige oppgaver
Oppgavene til de frivillige ved Stiftelsen Diakonova Haraldsplass varierer alt etter hvor innsatsen gjøres. De fleste av våre virksomheter har mange flotte frivillige medarbeidere.

De frivillige representerer mangfoldet vi finner i samfunnet. De er forskjellig både hva gjelder yrkes- og erfaringsbakgrunn.

Alle våre frivillige får god opplæring gjennom årlige kurs.

Bli frivillig
Ønsker du å bli frivillig, ta kontakt direkte med oss på telefon 56 97 96 00 mellom kl. 12.00-15.00
eller send oss en e-post til post@hk.haraldsplass.no