Skip to main content

Vær frivillig

Uten innsatsen som legges ned av frivillige ville ikke Haraldsplass Diakonale Stiftelse kunnet gitt et så godt og variert tilbud som det gis i dag. 

De frivillige kjennes igjen ved at de går i grønn kittel. Foto: TORBJØRN WILHELMSEN, WIKOS.NO

Frivillige oppgaver
Oppgavene til de frivillige ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse varierer alt etter hvor innsatsen gjøres. De fleste frivillige arbeider ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, men også Retreat Bergen og Dikonifelleskapet har frivillige.
På sykehusets andre avdelinger er det også mange arbeidsoppgaver for de frivillige. Samtale, lesing, holde i hånden, sitte hos en pasient for å avlaste familien, følge til undersøkelser eller avdelinger, borddekking, blomsterstell, kontorhjelp, samt andre trivselsfremmende og miljøskapende tiltak. Dette kan være vafler og kaffe, sang, tur i parken eller følge til sykehuskirken.

Frivillige
De frivillige hos Haraldsplass Diakonale Stiftelse representerer mangfoldet vi finner i samfunnet. De er forskjellig både hva gjelder yrkes- og erfaringsbakgrunn. Kvinner er i flertall, og de fleste er pensjonister med tid til overs og et ønske om å gjøre en ekstra innsats.

Opplæring
Sykehuset gjennomfører årlig to 12-timers kurs for frivillige medarbeidere. I tillegg får de jevnlig veiledning i grupper og enkeltvis. Intervju og kursing før man får delta som frivillig er helt nødvendig. Dette for å sikre at vi lever opp til visjonen Kompetanse med hjertevarme. Tilbakemeldingen fra frivillige er at det er et meningsfylt og givende arbeid.

Bli frivillig
Ønsker du å bli frivillig, ta kontakt direkte med oss på telefon 56 97 96 00 mellom kl. 12.00-15.00
eller send oss en e-post til post@hk.haraldsplass.no