Skip to main content

Diakoni og samlinger

På Haraldsplass inviterer vi til gudstjenester, andakt og diakonifelleskap. 

Samlingene skjer i Søsterhjemmet med kapell på Haraldsplass, som tidligere var diakonissenes hjem. Alle er velkommen!

Se kalender for samlinger, andakter og gudstjenester

Diakonifellesskapet

Med røtter tilbake til det opprinnelige søsterfellesskapet på Haraldsplass, er Diakonifelleskapet i dag et levende fellesskap av mennesker som er opptatt av diakonalt arbeid i kirke og samfunn. Fellesskapet møtes med jevne mellomrom til temakvelder, til fester, gudstjenester og ikke minst årsmøtehelg.

Diakoni på Haraldsplass

Haraldsplass Diakonale Stiftelse jobber med omsorg for og med mennesker.