Skip to main content

Diakoni og samlinger

På Haraldsplass Helsecampus i Bergen, inviterer vi til gudstjenester, andakt og diakonifelleskap.

Samlingene skjer på Søsterhjemmet på Haraldsplass. Søsterringene er plassert rundt om i landet og samles lokalt. I Oslo brukes Grefsenhjemmet som møtested. Alle er velkomne!

Se kalender for samlinger, andakter og gudstjenester

Diakonifellesskapet

Diakonifellesskapet har sine røtter tilbake til det opprinnelige søsterfellesskapet på Haraldsplass og Diakonova (Menighetssøsterhjemmet), og er i dag et levende fellesskap av mennesker som er opptatt av diakonalt arbeid i kirke og samfunn. Fellesskapet møtes med jevne mellomrom til temakvelder, fester, gudstjenester og ikke minst årsmøtehelg.

Diakoni og samlinger

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er en diakonal virksomhet som arbeider for og med mennesker.