Skip to main content

Kontakt

Administrasjonen for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass holder til i Mohns Villa, et eldre hvitt trebygg til høyre for Haraldsplass Diakonale Sykehus og Søsterhjemmet.

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass
Telefon: 55 97 96 00
E-post: post@diakonova.no

Skal du ringe til Haraldsplass Diakonale Sykehus, så benytt telefonnr 55 97 85 00.

Ansatte
Her er kontaktinformasjon til alle ansatte i stiftelsen.

Adresse
Ulriksdal 8
5009 Bergen

Kontonummer
3000 16 55600

Organisasjonsnummer
938 505 438

Faktura
Faktura sendes elektronisk i EHF-format til 938 505 438 i Elma-registeret. Alle fakturaer skal merkes med referanse, for eksempel bestillers navn.
Dersom EHF ikke kan leveres, sendes faktura til postadressen eller i PDF-format på e-post post@diakonova.no