Skip to main content

Oppdrag og visjon

 Haraldsplass Diakonale Stiftelse sin visjon er at mennesker skal oppleve kompetanse med hjertevarme  i møte med våre virksomheter.

Sykepleier i samtale med pasient på akuttmottaket ved Haraldsplass diakonale sykehus.

Oppdrag 
Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en selvstendig diakonal institusjon innen den norske kirke. Stiftelsen har som formål å fremme kristen omsorg for mennesker. Vårt arbeid bygger på respekt for den enkeltes personlighet og integritet. Handling uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet står sentralt i vårt arbeid.

Virksomheter
Siden starten i 1918 har Haraldsplass Diakonale Stiftelse drevet omsorgsarbeid. Først med diakonisseutdanning og sykehusklinikk, i dag som et moderne konsern med hovedvirksomheter innenfor høgskoleutdanning, sykehus, barnevern, eldreomsorg og psykiatri. Se alle virksomheter. 

Kompetanse med hjertevarme
Mottoet «Kompetanse med hjertevarme»  er avhengig av kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Stiftelsens bærebjelker er samarbeid og kompetanse til det beste for brukerne og studentene. Verdigrunnlaget utfordrer oss til å hjelpe de som trenger det, skape inkluderende fellesskap der også Guds nåde og raushet formidles. Videre ønsker vi å gi plass til lokalt og globalt engasjement for frihet og å forvalte ressursene og miljøet på en god måte.

Les vårt verdidokument «Kompetanse med hjertevarme»