Skip to main content

Virksomheten

Haraldsplass Diakonale Stiftelse driver virksomheter innenfor sykehus, høgskole, fagskole, barnevern, eldreomsorg, psykiatri og samtale.

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus er et ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten med tilbud innen medisin og kirurgi. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF og har ansvar for akutt indremedisin for utvalgte geografiske områder, regionfunksjon for lindrende behandling (Sunniva senter) og utvidet ansvar for geriatri i Hordaland. Haraldsplass Diakonale Sykehus har også en stor kirurgisk klinikk som er blant landets fremste på utvalgte kirurgiske fagområder. Haraldsplass Diakonale Sykehus er et ideelt aksjeselskap, heleid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Serio Ung

Haraldsplass Serio Ung er et barnevernstiltak for både barn og unge fra 1.1.2023. Virksomheten består av tidligere Haraldsplass Barnevern og Haraldsplass Serio. Det sammenslåtte selskapet er et ideelt AS. Idar Krumsvik er ansatt som direktør i virksomheten. Haraldsplass Serio Ung gir tilbud som omfatter institusjonsplasser, oppfølging i hjemmet, familiehjem, avlastning og ettervern. Haraldsplass Barnevern har avtaler med Barne-, ungdom- og familiedirektoratet, Bufetat Sør og Vest, Bergen kommune og Oslo kommune. Haraldsplass Diakonale Stiftelse eier 100 % aksjnene i Haraldsplass Serio Ung AS.

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole, tidligere Haraldsplass diakonale høgskole, tilbyr grunnutdanning og videreutdanning innen sykepleie på Haraldsplass i Bergen. VID er en nasjonal sammenslåing av flere høgskoler og har cirka 4 500 studenter og 400 ansatte på studiesteder i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes. VID i Bergen er en del av Fakultet for helsefag.

Fagskolen Diakonova

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil.

Fagskolen Diakonova AS er organisert som et aksjeselskap, og eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.

Haraldsplass samtalesenter

Haraldsplass Samtalesenter et et unikt tverrfaglig tilbud med dedikerte fagfolk. De ansatte har lang erfaring fra samtale og sjelesorg og har bakgrunn som blant annet teolog, sosionom, familieterapeut og psykiatrisk sykepleier. Samtalesenteret har tett samarbeid med psykologer og tilbyr tjenester til både privatpersoner og bedrifter.

Diakonifellesskapet

Diakonifellesskapet er en åpen møteplass med faglig, kulturell og åndelig påfyll for mennesker med ulikt diakonalt engasjement. Fellesskapet har over 200 medlemmer som samles ved det gamle Søsterhjemmet på Haraldsplass flere ganger årlig. Gjennom ulike tilbud skaper Diakonifellesskapet en viktig arena og en fellesskapsfølelse for medlemmene.

Domkirkehjemmet

Stiftelsen Domkirkehjemmet er et privat ideelt sykehjem som drives etter avtale med Bergen kommune. Sykehjemmet har plass til 96 beboere, hvor de fleste bor på store enerom. Det er også 9 dobbeltrom, som i førsterekke brukes til ektepar, søsken eller andre som ønsker å bo sammen. Sykehjemmets visjon er»eldreomsorg i sentrum» og verdiene er omsorg, verdighet og livskvalitet.

Siljuslåtten Sykehjem

Siljuslåtten Sykehjem er ett av Bergens nyeste sykehjem og en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Vårt formål er å arbeide til det beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Vår ambisjon er å skape et godt hjem for våre beboere. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å ha fokus på verdighet og aktivitet samt gjennom et god samspill med pårørende, nærmiljø og naboer.

Solli DPS

Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) er en privat ideell virksomhet som tilbyr behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser. Senteret har driftsavtale med Helse Vest RHF og leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet.  Pasientene ved DPS’et bor primært i kommunene Bjørnafjorden, Samnanger, Austevoll og Fana bydel i Bergen. Haraldsplass Diakonale Stiftelse eier Solli DPS.
Foto: Bent Renè Synnevåg 

Utleie og overnatting

Vi tilbyr overnatting og utleie sentralt på Haraldsplass i Bergen.  Haraldsplass Diakonale Stiftelse bygger på en diakonal tradisjon, hvor hjertevarme og omsorg for den enkelte alltid har stått sentralt.