Velkommen til Domkirkehjemmet

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Vår visjon er eldreomsorg i sentrum, med verdier som omsorg, verdighet og livskvalitet.

«Vi gir omsorg med verdighet for å skape best mulig livskvalitet for den enkelte»

Vårfest på Domkirkehjemmet

Nå når fuglene synger så vakkert og dagene blir merkbart lysere igjen, blir det tradisjonen…

Underholdning for våre beboere

Våren har startet så fint her på Domkirkehjemmet - med mye flott underholdning for våre…
Fastelavn på Domkirkehjemmet
Ombyggingen er i gang

Kommende aktiviteter:

søn 24

Meny uke 12

24. mars

Fra dobbeltrom til enkeltrom med bad

I 2019 står vi foran en ny ombygging som følge av avvikling av to-sengsrommene. Disse skal omgjøres til enerom, med bad. Etter denne ombyggingen vil vi ha 93 beboere, mot 96 i dag. Vi forventer å stå ferdig ombygget i slutten av 2019.