Ledige stillinger

Vil du være med å skape fremtidens eldreomsorg? Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, tog og bybane. Sykehjemmet har 96 beboere og dagavdeling med 22 brukere.

Vi vektlegger en hjemlig atmosfære på sykehjemmet vårt, og ønsker at den enkeltes beboer sine behov skal stå i sentrum for vårt arbeid.

Domkirkehjemmet forventer ingen tro knyttet til ansatte, men vi forventer, at de ansatte viser en lojalitet mot den Norske kirke sine grunnprinsipper.

Søknadsfristen er utgått

Ferievikar i resepsjonen

Stillingene er besatt

Sykepleier stillinger

Fast 75% til 100% sykepleier stillinger grunnet intern opprykk og morsvikariater

Helsefagarbeidere

Vi søker etter ringevikarer på natt som er engasjert og liker å jobbe med eldre mennesker.
Ringevikar stillingene er ledig fra omgående.

Stillingene er besatt

Stillinger som postkjøkken assistenter

Fast 12,68% stilling og 50% vikariat stilling

Stillingen er besatt

13,04% fast stilling som pleiemedhjelper

Arbeid hver 3. helg.