Ledige stillinger

Vil du være med å skape fremtidens eldreomsorg? Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, tog og bybane. Sykehjemmet har 96 beboere og dagavdeling med 22 brukere.

Vi vektlegger en hjemlig atmosfære på sykehjemmet vårt, og ønsker at den enkeltes beboer sine behov skal stå i sentrum for vårt arbeid.

Domkirkehjemmet forventer ingen tro knyttet til ansatte, men vi forventer, at de ansatte viser en lojalitet mot den Norske kirke sine grunnprinsipper.

Ferievikarer sommeren 2019

Sykepleier stillinger

Fast 75% til 100% sykepleier stillinger grunnet intern opprykk og morsvikariater

Stillingen er besatt

75% fast stilling som helsefagarbeider

Ledig stilling ved Aktivitetsenteret på Domkirkehjemmet, kun dagtid.
Stillingen er ledig fra 1. mars 2019.

Stillingene er besatt

Stillinger som postkjøkken assistenter

Fast 12,68% stilling og 50% vikariat stilling

Vikariatet er besatt

12,79% vikariat som pleiemedhjelper

Arbeid hver 3. helg.