Ledige stillinger

Vil du være med å skape fremtidens eldreomsorg? Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, tog og bybane. Sykehjemmet har 93 beboere og dagavdeling med 22 brukere.

Vi vektlegger en hjemlig atmosfære på sykehjemmet vårt, og ønsker at den enkeltes beboer sine behov skal stå i sentrum for vårt arbeid.

Domkirkehjemmet forventer ingen tro knyttet til ansatte, men vi forventer, at de ansatte viser en lojalitet mot den Norske kirke sine grunnprinsipper.

Søknadsfristen er utgått

Ca. 60% vikariat stilling som helsefagarbeider

Stillingen er besatt

Ca. 70% fast stilling – natt, som helsefagarbeider

Søknadsfristen er utgått.

21,13% vikariat stilling på natt som ansvarshavende sykepleier.

Vikariatet gjelder fra 1. desember 2019 – til ca. 1. oktober 2020, med mulighet for forlengelse.