Ledige stillinger

Vil du være med å skape fremtidens eldreomsorg? Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, tog og bybane. Sykehjemmet har 96 beboere og dagavdeling med 22 brukere.

Vi vektlegger en hjemlig atmosfære på sykehjemmet vårt, og ønsker at den enkeltes beboer sine behov skal stå i sentrum for vårt arbeid.

Domkirkehjemmet forventer ingen tro knyttet til ansatte, men vi forventer, at de ansatte viser en lojalitet mot den Norske kirke sine grunnprinsipper.

Søknadsfristen er utgått:

100 % fast stilling som kjøkkensjef

Som institusjonskokk på Domkirkehjemmet ønsker du å formidle matglede til alle våre beboere. Du er ryddig, positiv, dyktig og er ikke redd for å tenke nytt. Du kan utvikle kjøkkenet til morgensdagens mattrender- her er det bare muligheter!

Ledig fra 01. januar 2019

Følgende stillinger er ledig ved avd. Marken

Fast stilling,  – 12,79%  og 12,68% – Ledig med snarlig tiltredelse

Helsefagarbeidere,studenter innen sykepleie, vernepleie, medisin eller helsefag er velkommen til å søke på stillingene. Muligheter for ferievikar og ekstravakter i ukedagene.

Følgende fast stilling blir ledig:

100% FAST STILLING SOM ASS. AVD. SYKEPLEIER,

ved en somatisk enhet, med 22 beboere.
Arbeid hver 6. helg. Noen røde dager kan påregnes.
Ledig fra 1. januar 2019.