Ledige stillinger

OPPDATERING AV DENNE SIDEN KOMMER…

Vil du være med å skape fremtidens eldreomsorg? Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, tog og bybane. Sykehjemmet har 93 beboere og aktivitetssenter med 22 brukere.

Vi vektlegger en hjemlig atmosfære på sykehjemmet vårt, og ønsker at den enkeltes beboer sine behov skal stå i sentrum for vårt arbeid.

Domkirkehjemmet forventer ingen tro knyttet til ansatte, men vi forventer, at de ansatte viser en lojalitet mot den Norske kirke sine grunnprinsipper.

Søknadsfristen er utgått

2 stk. 100% faste stillinger som sykepleier

En av stillingene er 50% ansvarshavende sykepleier «på topp»

Stillingene er besatt

Ledig fast 32,86% postkjøkkenassistent stilling, natt og 3. og 4. hver helg stillinger som pleiemedhjelper

Ledige vikariatstillinger som helsefagarbeider