Ledige stillinger

Vil du være med å skape fremtidens eldreomsorg? Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, tog og bybane. Sykehjemmet har 93 beboere og dagavdeling med 22 brukere.

Vi vektlegger en hjemlig atmosfære på sykehjemmet vårt, og ønsker at den enkeltes beboer sine behov skal stå i sentrum for vårt arbeid.

Domkirkehjemmet forventer ingen tro knyttet til ansatte, men vi forventer, at de ansatte viser en lojalitet mot den Norske kirke sine grunnprinsipper.

Søknadsfristen er utgått

Fast 80% stilling som ansvarshavende sykepleier, med mulighet for høyere stillingsprosent

Fast 50% stilling, natt, som ansvarshavende sykepleier

Søknadsfristen er utgått

100% fast stilling som leder for Aktivitetssenter

Søknadsfristen er utgått

100 % fødselsvikariat stilling som helsefagarbeider