Aktivitetssenter

Aktivitetssenteret er et tilbud til hjemmeboende eldre, bosatt i Bergenhus bydel.

Les mer på bergen kommune.no

Informasjon til Aktivitessenterets brukere og deres pårørende:

Aktivitetssenteret er sommerstengt fra og med mandag 13.07.20, til og med fredag 31.07.20. Åpent fra mandag 03.08.20.

Fra og med tirsdag 02.juni vil Aktivitetssenteret starte med en gradvis åpning for våre brukere.
Alle brukere vil bli kontaktet for nærmere informasjon om hvordan dette skal gjennomføres i praksis.


Praktisk informasjon om Aktivitetssenteret på Domkirkehjemmet
Aktivitetssenteret er åpent mandag til fredag: 0745-15.15, for brukerne: 09.00-14.30
Transport til og fra hjemmet med minibuss hvor en av personalet alltid er med.

Måltider
Frokost mellom 09.00 og 10.30, middag/dessert kl. 13.00

Formål med Aktivitetssenteret
Aktivitetssenteret er et sted der brukerne kan møtes til sosialt samvær, her er det også et mål å forebygge/vedlikeholde brukerens funksjonsnivå.

Vi har flere tilbud og aktiviteter ved Dagsenteret som for eksempel, bingo, spill, bowling, håndarbeid og avislesning.

Søknadsskjema sendes forvaltningen, for mer informasjon kan Aktivitetssenteret kontaktes på nummer 55 30 16 30.


Dette skjer på Aktivitetssenteret


Besøk i solen

Avstandsbesøk for noen av brukerne på Aktivitetssenteret i vårsolen.

Høstfest

Krabbefest