Aktivitetssenter

Aktivitetssenteret er et tilbud til hjemmeboende eldre, bosatt i Bergenhus bydel.

Les mer på bergen kommune.no

Aktivitetssenteret er åpent mandag til fredag: 0745-15.15, for brukerne: 09.00-14.30
Transport til og fra hjemmet med minibuss hvor en av personalet alltid er med.

Måltider
Frokost mellom 09.00 og 10.30, middag/dessert kl. 13.00

Formål med Aktivitetssenteret
Aktivitetssenteret er et sted der brukerne kan møtes til sosialt samvær, her er det også et mål å forebygge/vedlikeholde brukerens funksjonsnivå.

Vi har flere tilbud og aktiviteter ved Dagsenteret som for eksempel, bingo, spill, bowling, håndarbeid og avislesning.

Søknadsskjema sendes forvaltningen, for mer informasjon kan Aktivitetssenteret kontaktes på nummer 55 30 16 30.

Åpningstider påsken 2019: Mandag, tirsdag og onsdag.

Stengt fra og med torsdag 18.04.19, til og med mandag 22.04.19.

God påske!