Ansatte

Administrasjon

Elin Sjursen

Elin Sjursen

Institusjonssjef

Tlf. 55 30 16 05
elin.sjursen@domkirkehjemmet.no

Tore Harnes

Tore Harnes

Økonomileder

Tlf. 55 30 16 06
tore.harnes@domkirkehjemmet.no

Ole Petter Furuseth

Ole Petter Furuseth

Sykepleiefaglig leder

Tlf. 55 30 16 07
ole.p.furuseth@domkirkehjemmet.no

Anne Karen Dahl-Paulsen

Anne Karen Dahl-Paulsen

Overlege

Tlf. 55 30 16 03
anne.paulsen@domkirkehjemmet.no

Turid Drange

Turid Drange

Personalkonsulent

Tlf. 55 30 16 13
turid.drange@domkirkehjemmet.no

Anja Hellebø

Anja Hellebø

Lønn og regnskapskonsulent

Tlf. 55 30 16 12
anja.hellebo@domkirkehjemmet.no

Svein Stølsnes

Svein Stølsnes

Teknisk

Tlf. 55 30 16 17
svein.stolsnes@domkirkehjemmet.no

Avdelingsledere

Olaug Teige Harnes

Olaug Teige Harnes

Husøkonom

Tlf. 55 30 16 20
olaug.harnes@domkirkehjemmet.no

Renate Selvik

Renate Selvik

Avdelingsleder aktivitetssenter

Tlf. 55 30 16 30
dagsenteret@domkirkehjemmet.no

Åse Kvam Røen

Åse Kvam Røen

Avdelingsleder aktivitetsavdeling

Tlf. 55 30 16 29
aase.roen@domkirkehjemmet.no

Sigrid Gresdal Naas

Sigrid Gresdal Naas

Avdelingsleder kjøkken

Tlf. 55 30 16 24
sigrid.naas@domkirkehjemmet.no

Avdelingssykepleiere

Nina Irene Ytrenes

Nina Irene Ytrenes

Avdelingssykepleier Fjellveien

Tlf. 55 30 16 42
nina.ytrenes@domkirkehjemmet.no

Vibeke Juvik Rasmussen

Vibeke Juvik Rasmussen

Avdelingssykepleier Marken

Tlf. 55 30 16 43
vibeke.rasmussen@domkirkehjemmet.no

Ingrid Singelstad

Ingrid Singelstad

Avdelingssykepleier Skansen

Tlf. 55 30 16 44
ingrid.singelstad@domkirkehjemmet.no

Agnethe Austgulen

Agnethe Austgulen

Avdelingssykepleier Bryggen

Tlf. 55 30 16 71
agnethe.austgulen@domkirkehjemmet.no

Anne Toril Håvik

Anne Toril Håvik

Avdelingssykepleier Fløyen

Tlf. 55 30 16 81
anne toril.havik@domkirkehjemmet.no

Mette Karin Nilsen

Mette Karin Nilsen

Avdelingssykepleier Vågen

Tlf. 55 30 16 61
mette.nilsen@domkirkehjemmet.no

Domkirkehjemmets styre

Jørn-Henning Theis

Jørn-Henning Theis

Styreleder

Rollaug Waaler

Rollaug Waaler

Styre medlem

Jon Arne Fauskanger

Jon Arne Fauskanger

Styre medlem

Dag Terje Finnbakk

Dag Terje Finnbakk

Styre medlem

Britt Helen Åmås

Britt Helen Åmås

Ans.repr.

Fra 2016 er det Haraldsplass Diakonale Stiftelse som oppnevner styremedlemmer til styret i Stiftelen Domkirkehjemmet.