Skip to main content

Pårørende

Vi er opptatt av et godt sammarbeid med pårørende. Som regel er det pårørende som kjenner beboeren og dennes behov aller best. Jo mer informasjon som meddeles om den eldres interesser og vaner, jo bedre kan vi tilrettelegge for at våre beboere får et godt opphold.

Samarbeid
Vi ønsker god kontakt med pårørende, og det avholdes alltid en innkomstsamtale med pårørende for alle beboere. Beboeren er også velkommen til å delta. Her deltar legen og en pleier fra avdelingen. Formålet er å bli kjent med beboerens vaner, ønsker og behov. Vi vil også si hva sykehjemmet kan tilby.

Personalet er glad for tips og forslag til aktiviteter som kan bidra til å gjøre hverdagen bedre og mer innholdsrik for beboeren.

Besøk
Vi har ingen faste besøkstider.Vi oppfordrer pårørende å diskutere ideelle besøkstider direkte med avdelingen i innkomstmøte. Imidlertid er det viktig å merke seg at det er morgenrutiner og frokost fram til klokken 10.00 på avdelingene. Andre måltider; middag kl.13.00, kaffe 16.00 og kvelds kl.18.00. Det serverses varm suppe eller annen ønsket mat ved 20.00 tiden. Dersom beboer har ønske om å spise til andre tider, tilpasser vi dette ved hver avdeling.

Nyttige linker

Under kan man finne nyttige linker til informasjonssider – som kriterier for sykehjem langtidsopphold, vergemål og egenbetaling.