Skip to main content

Vår historie

l 1915 startet Domkirkens diakonat planlegging av et aldershjem, og i 1930 kunne Domkirkehjemmet innvies.
Her var plass til 39 pensjonærer – fordelt på 23 enkelt rom og 8 dobbeltrom. Hensikten var å skape et hjem for gamle som var oppegående og hadde full førlighet, de skulle kunne stelle sine rom og møte frem til felles måltider.

Så tidlig som i 1878 startet en organisert diakonal tjeneste ved Bergen Domkirkes menighet.
Denne virksomheten var bred, med ulike arrangementer og med oppsøkende virksomhet i hjemmene. Menighet en var delt opp i mer enn 20 områder, som ulike frivillige hadde ansvar for. De ansatte også en diakonisse som drev menighetspleie.

l 1915 startet Domkirkens diakonat planlegging av et aldershjem, og i 1930 kunne Domkirkehjemmet innvies.
Her var plass til 39 pensjonærer – som de ble kalt, fordelt på 23 enkelt rom og 8 dobbeltrom. Hensikten var å skape et hjem for gamle som var oppegående og hadde full førlighet, de skulle kunne stelle sine rom og møte frem til felles måltider.

I 1965 ble det åpnet en ny kombinert pensjonær- og pleiehjems avdeling med syv rom.
Samme året godkjente helsedirektoratet 30 senger som sykehjem for behandlingstrengende pasienter fra Haukeland sykehus. Denne oppgaven ble tildelt Domkirkens pleiehjem- som da fungerte som et B-sykehus med korttidsplasser frem til 1967.
Behovet for egne demensavdelinger meldte seg, og i 1967 ble «bakbygget» ferdig med tre demensposter med 12 plasser på hver avdeling.

Dette bygget ble etter hvert ganske trangt, og arbeidet med å modernisert og utvidet bygget startet. I 2007 ble «bakbygget» åpnet- og fremstår som i dag, med 10 beboere på hver avdeling

Den gamle bygningsmassen var svært nedslitt, og det ble i 1990-91 gjort en større ombygging. Denne ble preget av ideen om at alle burde ha enerom, selv om eneroms politikken ikke ble vedtatt før i 1998.
Ved denne ombyggingen ble pensjonæravdelingen nedlagt, hele bygget ble omgjort til sykehjem, og fikk en romstruktur omtrent slik den er i dag. Det var også under denne ombyggingen vi fikk altanene på langbygget, og det var nå vi startet opp dagavdelingen.

Se vårt bildearkiv med bilder og gamle avisutklipp.

Klikk på bildet for full størrelse