Skip to main content

Pårørende og beboere

Vi er opptatt av et godt samarbeid med pårørende. Som regel er det pårørende som kjenner beboeren og dennes behov aller best. Jo mer informasjon som meddeles om den eldre, jo bedre kan vi tilrettelegge for at våre beboere får et godt opphold.

Informasjon

Stiftelsen Domkirkehjemmet har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Vi gir et tilbud om en trygg og stabil boform med heldøgns pleie – og omsorg-tilpasset individuelle behov.

Beboere

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Våre verdier er omsorg, verdighet og livskvalitet.

Pårørende

Vi er opptatt av et godt samarbeid med pårørende. All informasjon som meddeles om den eldre, gjør at vi bedre kan tilrettelegge hverdagen for våre beboere. Domkirkehjemmet gir et tilbud om en trygg og stabil boform med heldøgns pleie- og omsorg tilpasset individuelle behov.

Ved dødsfall

Vi ønsker å være til hjelp når en av dine nærmeste dør. Du vil her finne en oversikt over hva sykehjemmet kan tilby og hva du bør huske på den første tiden etter dødsfallet.