Skip to main content

Formål, visjon og målsetting

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen.

Vår visjon er «eldreomsorg i sentrum».

Verdiene våre er omsorg, verdighet og livskvalitet.

Formål

  • Stiftelsen Domkirkehjemmet er en dikonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen.
  • Domkirkehjemmet skal gi et tilbud om en trygg og stabil boform med heldøgns pleie og omsorg-tilpasset individuelle behov.
  • Domkirkehjemmet skal gi et godt dagtilbud med sosial aktivitet tilpasset målgruppens behov.

Vår visjon

«Eldreomsorg i sentrum»

Våre verdier

  • Omsorg
  • Verdighet
  • Livskvalitet

Vi gir omsorg med verdighet for å skape best mulig livskvalitet til den enkelte

Vår målsetting er

  • Domkirkehjemmet skal gi et omsorgstilbud som bygger på et helhetlig menneskesyn, med respekt for enkeltmenneskets verdighet og integritet.
  • Domkirkehjemmet skal tilstrebe å gi beboerne og andre brukere best mulig livskvalitet basert på beboernes og brukernes ressurser, ønsker og behov.
  • Domkirkehjemmet skal skape og vedlikeholde et trygt og stabilt arbeidsmiljø, ved å utvikle sine ansatte til engasjerte og faglig kvalifiserte medarbeidere der raushet og deling av kompetanse er en del av hverdagen.
  • Domkirkehjemmet skal som diakonal institusjon innenfor Domkirken menighet søke et nært samarbeid med menigheten og andre institusjoner.