For ansatte

Min side

Min side brukes til å registrere bla. egenmelding, søke permisjon, søke ferie, registrere kompentanse, pårørende, lese lønslipper etc.

RS-web portal

Som bruker av web-portalen får du raskt tilgang til blant annet ledige vakter, turnus, timelister og egne stillinger.

Office 365

Logg på Office 365 og få tilgang til din domkirkehjemmet.no e-post.

Workplace by Facebook (WBF)

DKH sin nye intranett side og mye mer! Kan du Facebook, kan du WBF! Anbefaler at man laster ned WBF sine apper til andriod eller iPhone for en lettere oversikt!