Skip to main content

Beboere

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Våre verdier er omsorg, verdighet og livskvalitet.

Rommene
Alle av våre beboere har enerom med eget bad. Beboeren har mulighet for å møblere noe med egne møbler, men størrelsen på rommet og krav til brannsikkerhet legger noen begrensninger. Møblene må være lett å rengjøre og i god stand. Rommene vaskes ukentlig, og oftere ved behov, men pårørende som ønsker å rydde/vaske rommet oftere er velkommen til dette.

Røyking
Det er ikke tillat å røyke på rommene. De som røyker kan benytte overbygde altaner ved den enkelte avdeling. Besøkende kan ikke røyke inne men må bruke egen røykesone utenfor sykehjemmet.

Telefon
Pasienter som ønsker telefon på rommet har to alternativer: Mobiltelefon eller fasttelefon. Begge deler må ordnes av pasienten selv eller dennes pårørende. Linje for fasttelefon må bestilles fra teleoperatør.

Post og aviser
Beboeren eller pårørende må omadressere post og aviser til sykehjemmet. Meld da fra om hvilken avdeling post/aviser skal leveres til. Posten leveres til resepsjonen, og sendes videre til beboeren på avdelingen hver morgen i ukedager.

TV/Internett
Det er lagt opp til TV på alle rom, men pasientene må ha med eget TV. På grunn av brannsikkerhet stiller vi krav om flatskjerm.. Dersom noen ønsker å ha tilgang til andre kanaler, er det nå mulig å kjøpe Riks-TV pakke for egen regning. Institusjonen betaler felles lisens. Vi kan tilby trådløsnett på deler av sykehjemmet.

Klær og vask av tøy
Alle beboere bruker privat tøy. Dette må merkes med navn.
Det er viktig at beboeren har med nok tøy.Det er viktig at har klærene tåler å bli vasket på vanlig måte.
NB! Ulltøy og klær som trenger fin/håndvask eller rensing må beboer/pårørende ta ansvar for å vaske selv.

Verdisaker
Verdisaker oppbevares på eget ansvar. For å unngå at beboeren har for mye kontanter på rommet, tilbyr vi alle som har fast plass ved sykehjemmet å opprette en pasientkonto ved sykehjemmet. Dette gjøres i samarbeid med pasientens primærkontakt, og administreres av vårt kassekontor.

Kostnader ved reise/medisinsk behandling etc.
Vi dekker reiseutgifter til all medisinsk behandling som er rekvirert av vår tilsynslege samt transport til tannbehandling. Skulle du ønske å bruke egen fastlege må du dekke reiseutgifter selv. All medisinsk behandling inklusiv reise, blir nå automatisk registrert og du får frikort når du har betalt gjeldende egenandel. Det er viktig at vi får frikortet, ettersom vi betaler for dine utgifter.