Skip to main content

Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS i Oslo, er lokalsykehus innen indremedisin, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for flere bydeler i Oslo, og gir tilbud til hele landet innen planlagt kirurgisk virksomhet.

Lovisenberg Diakonale Sykehus er offentlig finansiert og drives på ideell basis med et diakonalt verdigrunnlag. LDS er eid av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass (50%) og Diakonissehuset Lovisenberg (50%).

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass diakonale sykehus er et ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten med tilbud innen medisin og kirurgi. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF. Sykehuset har ansvar for akutt indremedisin for utvalgte geografiske områder og har også en stor kirurgisk klinikk som er blant landets fremste på utvalgte kirurgiske fagområder. Haraldsplass diakonale sykehus er et ideelt aksjeselskap, heleid av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

 

 

Solli DPS

Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) er en privat ideell virksomhet som tilbyr behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser. Senteret har driftsavtale med Helse Vest RHF og leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet.  Pasientene ved DPS ‘et bor primært i kommunene Bjørnafjorden, Samnanger, Austevoll og Fana bydel i Bergen. Stiftelsen Diakonova Haraldsplass eier 100  prosent  Solli DPS.
Foto: Bent Renè Synnevåg