Skip to main content

Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus er et ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten med tilbud innen medisin og kirurgi. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF og har ansvar for akutt indremedisin for utvalgte geografiske områder, regionfunksjon for lindrende behandling (Sunniva senter) og utvidet ansvar for geriatri i Hordaland. Haraldsplass Diakonale Sykehus har også en stor kirurgisk klinikk som er blant landets fremste på utvalgte kirurgiske fagområder.
Haraldsplass Diakonale Sykehus er et ideelt aksjeselskap, heleid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Solli DPS

Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) er en privat ideell virksomhet som tilbyr behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser. Senteret har driftsavtale med Helse Vest RHF og leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet.  Pasientene ved DPS ‘et bor primært i kommunene Bjørnafjorden, Samnanger, Austevoll og Fana bydel i Bergen. Haraldsplass Diakonale Stiftelse eier 100  prosent  Solli DPS.
Foto: Bent Renè Synnevåg