Ansatte

Haraldsplass Stiftelsen

Jørn-Henning Theis

Administrerende direktør

Tlf. 55 97 96 01 / 934 55 560
jorn-henning.theis@hk.haraldsplass.no

Rollaug Beate Haugland Waaler

Forstanderinne / Daglig Leder

Tlf. 55 97 96 05 / 977 54 591
rollaug.waaler@hk.haraldsplass.no

Jon Arne Fauskanger

Økonomidirektør

Tlf. 55 97 96 08 / 952 03 444
jofa@hk.haraldsplass.no

Knut-Thore Algrøy

Eiendomssjef

Tlf. 55 97 96 06 / 991 50 603
knut-thore.algroy@hk.haraldsplass.no

Reidun Stave

Administrasjonsleder

Tlf. 55 97 96 09 / 934 16 950
reidun.stave@hk.haraldsplass.no

Haraldsplass Barnevern

Arvid Møll

Daglig Leder

Tlf. 982 02 438
arvmol@bv.haraldsplass.no

Heine Andreassen

Avdelingsleder

Tlf. 470 22 555
heiand@bv.haraldsplass.no

Grete Padøy

Rådgiver

Tlf. 400 27 273
grepad@bv.haraldsplass.no

Laila Liseth

Avdelingsleder

Tlf. 400 27 274
lailis@bv.haraldsplass.no

Haraldsplass Samtalesenter

Rollaug Beate Haugland Waaler

Forstanderinne / Daglig Leder

Tlf. 55 97 96 05 / 977 54 591
rollaug.waaler@hk.haraldsplass.no

Øystein Rønhovde

Faglig leder sjelesorg og samtalepartner

Tlf. 55 97 96 15
oystein.ronhovde@hk.haraldsplass.no

Inger Elisabeth Andersson Salvesen

SJelesørger og samtalepartner

inger.elisabeth.salvesen@hk.haraldsplass.no

Ingvill Meling Arnesen

Sekretær / Husøkonom

Tlf. 55 97 96 16
ingvill.meling.arnesen@hk.haraldsplass.no

Utleie og overnatting

Rollaug Beate Haugland Waaler

Forstanderinne / Daglig Leder

Tlf. 55 97 96 05 / 977 54 591
rollaug.waaler@hk.haraldsplass.no

Reidun Stave

Administrasjonsleder

Tlf. 55 97 96 09 / 934 16 950
reidun.stave@hk.haraldsplass.no

Ingvill Meling Arnesen

Sekretær / Husøkonom

Tlf. 55 97 96 16
ingvill.meling.arnesen@hk.haraldsplass.no