Skip to main content

Årsrapporter

Det er mange og store bevegelser i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, ikke minst knyttet til eiendomsutvikling og byggeprosjekter, men også til de tjenestene som vi tilbyr. Våre bygg og eiendommer er kun til for en eneste ting: Å legge til rette for all aktivitet som fremmer vårt formål, enten det er utdanning, sykehus, omsorg eller barnevern.

Haraldsplass Diakonale Sykehus