Skip to main content

Om oss

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass sin visjon er at mennesker skal oppleve kompetanse med hjertevarme  i møte med våre virksomheter.

Oppdrag og visjon

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er en selvstendig diakonal institusjon innen den norske kirke. Stiftelsen har som formål å fremme kristen omsorg for mennesker. Mottoet «Kompetanse med hjertevarme»  er avhengig av kvalifiserte og motiverte medarbeidere.

Kontakt oss

Stiftelsens administrasjon holder til i Mohns Villa på området Haraldsplass Helsecampus.

Organisering og ledelse

Se hvordan Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er ledet.

Vår historie

Se vår digitale historiefortelling om tiden fra oppstarten i 1918.

Magasinet Haraldsplass

Magasinet Haraldsplass er Stiftelsen Diakonova Haraldsplass sitt eksterne magasin. Det sendes til medlemmene i Diakonifellesskapet og ligger elektronisk på vår nettside.

Årsrapporter

Det er mange og store bevegelser i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, ikke minst knyttet til eiendomsutvikling og byggeprosjekter, men også til de tjenestene som vi tilbyr. Våre bygg og eiendommer er kun til for en eneste ting: Å legge til rette for all aktivitet som fremmer vårt formål, enten det er utdanning, sykehus, omsorg eller barnevern.

Ansatte

Kontaktinformasjon til ansatte ved Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

Nasjonale og internasjonale samarbeid

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har et bredt nasjonalt og internasjonalt engasjement.