Skip to main content

Eiermelding

Eiermelding for Haraldsplass Diakonale Stiftelse ble vedtatt av hovedstyret i mars 2021.

I løpet av 2024 vil det utarbeides Eiermelding for den nye stiftelsen, Stiftelsen Diakonova Haraldsplass som da erstatter Eiermelding fra 2021.