Skip to main content

Gi penger

For at Stiftelsen Diakonova skal kunne utføre sitt arbeid er vi avhengig av økonomiske bidrag.

Ditt bidrag
Haraldsplass Samtalesenter, retreatarbeidet, samt diakonal forsknings- og utviklingsarbeid er avhengig av gaver for å kunne opprettholde sin virksomhet. Ved å støtte dette arbeidet, kan du være med å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner. Ditt bidrag, om det er lite eller stort, er med på å sette oss i stand til å utføre vårt arbeid.

Dette kan du gi penger til:
Direkte til Stiftelsen Diakonova Haraldsplass
Forskningsarbeidet i regi av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass
Fond som hjelper mennesker som har dårlig økonomi til samtaletimer på Samtalesenteret
Sykehus vi har bygget i Sierra Leone

Skattefritak
Alle skatteytere kan søke om skattefritak for gaver inntil 25 000 kroner (samlet alle gaver skatteyteren har gitt til ulike organisasjoner). Nedre grense for gaver til den enkelte institusjonen når det gjelder skattefritak er 500 kroner.
I tillegg til navn og adresse, husk å oppgi personnummer.

Gaver til Stiftelsen Diakonova Haraldsplass settes inn på konto: 3000 16 55600