Skip to main content

Nasjonale og internasjonale samarbeid

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har et bredt nasjonalt og internasjonalt engasjement.

Kaiserswerher Generalkonferenz
Haraldsplass Diakonale Stiftelse er medlem i det internasjonale nettverket Kaiserswerther Generalkonferenz som består av over 90 institusjoner verden over.

Diakonia World Federation
Haraldsplass Diakonale Stiftelse er medlem i Diakonia World Federation, som er et nettverk for diakoner og diakonale organisasjoner.

Eurodiaconia 
Eurodiaconia er et europeisk nettverk for kirker og ikke statlige organisasjoner som driver med sosiale arbeid, helse, sykehus og sosial utjevning. Haraldsplass Diakonale Stiftelse er medlem i Eurodiaconia.

Internasjonalt misjonsarbeid i Sierra Leone
Diakonissene har lang tradisjon for globalt misjonsarbeid. Mange har reist ut og jobbet som jordmødre og sykepleiere. I dag har Haraldsplass engasjert seg i å bygge sykehus i Sierra Leone, et av verdens fattigste land. Der barnedødeligheten er 25 prosent for barn opp til 5 år. Her ønsker vi å gjøre en forskjell spesielt rettet mot barn og mødre.
Sykehuset ble bygget i 2017 av midler fra innsamlede gaver.

Kontaktforum for kirke, diakoni og helsetjenester
For å styrke samhandling mellom Den norske kirke, Diakonale institusjoner og helsemyndighetene er det opprettet et faglig forum som har som målsetting å bidra til faglig refleksjon om spørsmål i skjæringspunktet kirkelig/diakonal virksomhet og offentlig helsetjenester. Videre ønsker forumet å arrangere konsultasjoner, seminarer og møteplasser  som drøfter aktuelle etiske, verdimessige og politiske utviklingstrekk.  Haraldsplass er representert med medlem i forumet på vegne av Diakonilederne i Norge.