Skip to main content

Nasjonale og internasjonale samarbeid

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har et bredt nasjonalt og internasjonalt engasjement.

Kaiserswerther Generalkonferenz
Stiftelsen Diakonova Haraldsplass  er medlem i det internasjonale nettverket Kaiserswerther Generalkonferenz som består av over 90 institusjoner verden over.

Diakonia World Federation
Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er medlem i Diakonia World Federation og DRAE, som er et nettverk for diakoner og diakonale organisasjoner.

Eurodiaconia 
Eurodiaconia er et europeisk nettverk for kirker og ikke statlige organisasjoner som driver med sosialt arbeid, helse, sykehus og sosial utjevning. Eurodiaconia arbeider tett opp mot europakommisjonen som utarbeider lovforslag til Europaparlamentet.  Stiftelsen Diakonova Haraldsplass  er medlem i Eurodiaconia.

Internasjonalt misjonsarbeid i Sierra Leone
Diakonissene har lang tradisjon for globalt misjonsarbeid. Mange har reist ut og jobbet som jordmødre og sykepleiere. I dag har Haraldsplass engasjert seg i å bygge sykehus i Sierra Leone, et av verdens fattigste land, der barnedødeligheten er 25 prosent for barn opp til 5 år. Her ønsker vi å gjøre en forskjell spesielt rettet mot barn og mødre.
Sykehuset ble bygget i 2017 av midler fra innsamlede gaver.

Samhandling mellom Den norske kirke og diakonale organisasjoner
Det er opprettet et forum for å styrke samhandling mellom Den norske kirke og  Diakonale institusjoner. Forumet har som målsetting å bidra til faglig refleksjon om spørsmål i skjæringspunktet kirkelig/diakonal virksomhet.